Pečujícím zvednou příspěvky

08. červen 2005 | Město

Jablunkov, Třinec - Ti, kteří pečují o blízkou nebo jinou osobu, by si měli brzy finančně alespoň o něco polepšit. Nedávno totiž Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila nový zákon, který upravuje pravidla této péče. Začít platit by měl prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Změny přinesou lepší podmínky rodičům, kteří se starají o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, a těm, kteří se starají o dospělé nebo staré osoby částečně nebo úplně bezmocné. „Příspěvek by se měl zvýšit ze současných 3 776 korun na 5 310 korun měsíčně,“ říká vedoucí jablunkovského odboru sociálních věcí a zdravotnictví Růžena Ježowiczová. Tvůrci zákona pamatovali také na ty, kteří si při pobírání příspěvku ještě přivydělávají. V současné době nesmí být jejich měsíční příjem z pracovní činností vyšší než 3 580 korun čistého příjmu, při překročení této hranice ztrácí nárok na výplatu příspěvku při péči. Nová právní úprava zvyšuje hranici na 5 900 korun měsíčně. Změny se na Jablunkovsku i Třinecku dotknou relativně početné skupiny lidí. „O seniory nebo zdravotně postižené pečuje a příspěvek pobírá v našem správním obvodu 227 osob. O zdravotně postižené děti se stará 31 lidí, 19 lidí pečuje současně o 2 osoby,“ informuje Růžena Ježowiczová. Měsíčně se pro tyto účely vyplatí z rozpočtu města Jablunkov okolo jednoho milionu korun. Po zvýšení příspěvku by nárůst představoval asi 420 tisíc měsíčně. V třineckém správním obvodu evidují 388 osob pobírajících příspěvek při péči o dospělou osobu a 75 lidí pečuje o postižené dítě. Marcela Hrubá