Říha: O jednodenní chirurgii je zájem

10. červen 2005 | Lidé

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí patří díky svým výsledkům k nejlepším v zemi. V roce 2000 tady chirurgové provedli přes 1 500 operací, loni jich bylo více než dvojnásobek. Zájem pacientů tak rok od roku stoupá. Od ledna letošního roku stojí v čele centra nový primář Daniel Říha, cévní chirurg, který stál u zrodu střediska onemocnění cév i programu jednodenní chirurgie. Nahradil dlouholetého primáře Stanislava Czudka. Tím, že primář Stanislav Czudek odešel do Nového Jičína, změnila se nějak škála výkonů, které na chirurgickém oddělené lékaři provádějí? Spektrum výkonů se v Nemocnici Podlesí příliš nezměnilo. Po odchodu doktora Czudka se jen onkologická operativa přestěhovala do Nového Jičína, kde vzniká onkologické centrum. Všechny ostatní chirurgické zákroky provádíme v Nemocnici Podlesí dál. Zůstávají tady také všichni vynikající chirurgové s mnohaletými zkušenostmi, kteří zajišťují pokračování programu cévní a miniinvazivní chirurgie. Pacientům zajišťujeme široké spektrum laparoskopických operací od žlučníku, tříselné kýly, nemocí jícnu, žaludku, slepého střeva, prsní žlázy až po urologické a gynekologické operace. Nemocnice se sice zaměřuje na onemocnění srdce a cév, ale byli jsme jedni z prvních v zemi, kteří začali s miniinvazivními - laparoskopickými zákroky a ty tady v celé popsané škále provádíme dál. Jak se osvědčil program jednodenní chirurgie? S programem jednodenní chirurgie jsme začali v lednu roku 2003 a zahrnuje široké spektrum chirurgických výkonů prováděných zejména miniinvazivní cestou, kdy pacient je během jednoho dne odoperován a propuštěn domů. Tyto výkony provádějí dnes jinde také ambulantní chirurgové, ale bez potřebného nemocničního zázemí. V případě, že nastanou komplikace, musí pacienta převést do smluvní nemocnice. Na našem oddělení je právě nemocniční zázemí výhodou, což pochopitelně přináší zejména bezpečí pacientovi. Ráno před výkonem je přijat, vyšetřen anesteziologem i chirurgem a je mu proveden zákrok. Po operaci následuje pobyt na dospávacím pokoji a ještě téhož dne, je-li v pořádku, může být po důkladné kontrole propuštěn domů. Ve spolupráci s agenturou domácí péče zajistíme pacientovi kvalifikovanou péči doma. Vyskytnou-li se doma nějaké komplikace, je připraveno veškeré technické vybavení a kvalifikovaný personál, aby mohl být pacient hned hospitalizován. Stává se, že pacient přesto nabídku jednodenní chirurgie odmítne? V případě, je-li to nutné nebo pacient volí raději bezpečí nemocnice, jej po operaci přesuneme na standardní pokoj. Jednodenní chirurgie má především výhody psychologické. Je totiž ideální zejména pro ty, kteří se hůře adaptují na nemocniční prostředí, dávají přednost rychlému řešení svého zdravotního problému a brzkému návratu k rodině, což vystihuje i motto celého programu – U nás dobře, s rodinou lépe. Například děti těžce snášejí pobyt v nemocnici, proto jejich rodiče využívají možnost, že si je mohou odvést co nejdříve domů. Kolik jste loni v programu jednodenní chirurgie provedli operací? V minulém roce program jednodenní chirurgie využilo 590 pacientů. Z hlediska počtu všech operací, které jsme loni provedli, je to asi pětina výkonů. Zájem byl ale daleko větší. Bohužel ne každý může být do programu zařazen vzhledem ke svým dalším onemocněním, které mu mohou pobyt v nemocnici prodloužit. Čím se zabýváte ve středisku onemocnění cév? Zabývá se diagnostikou i léčbou žil a všech tepen v organismu. Kromě srdce - tato problematika spadá do rukou kardiologů. Z chirurgických operací tady provádíme například léčbu bypassy či odstraňujeme pláty, které zužují tepny. Řešíme vzniklé výdutě, které jsou nejčastější v břišní části aorty, či postižení krkavic – přívodových mozkových tepen. Běžně operujeme křečové žíly a provádíme tady rovněž angioplastiky, což je základní metoda léčby, při níž lékaři roztahují tepny speciálním balonkem. Středisko onemocnění cév soustřeďuje odborníky z radiodiagnostického a chirurgického oddělení do jednoho celku. Pacient nejprve projde ultrazvukovým vyšetřením a následně pak v indikovaných případech plánujeme vyšetření rentgenové. Výhodné pro pacienty je to, že s rozvojem techniky se zvyšuje počet zákroků na radiodiagnostickém oddělení, kde se tepny léčí intervenčně a nemocný se tak vyhne chirurgické operaci. V roce 2 000 se z celkového počtu zákroků dělalo asi 30 procent zákroků terapeutických na radiodiagnostickém oddělení, kdy rentgenolog vyřešil problém sám bez nutnosti chirurgického zákroku. Loni už bylo z celkového počtu přes šedesát procent zákroků terapeutických. Děkuji za rozhovor. Petra Jurásková