Povídání s lidmi za 35 korun

19. červen 2005 | Město

Třinec – O nejrůznějších problémech si mohou přijít popovídat děti z druhých stupňů základních škol a mládež ze středních škol. Takzvanou prožitkovou terapii pro celé třídy začali připravovat pracovníci klubu Karavana při občanském sdružení Petrklíč help v Třinci. Setkání většinou probíhá v příjemném prostředí třinecké čajovny. Komunikaci na dané téma řídí zkušený terapeut. Během devadesáti minut mají účastníci možnost vyjadřovat své postoje, pocity, prožitky, zkušenosti a názory. Mezi nejdiskutovanější témata patří vztahy ve třídě, šikana, sebepoznání, agrese, domácí násilí, závislosti, komunikace nebo sex. „Cílem takovéhoto popovídání je posunutí vztahů ve třídě k větší komunikaci, náhled na problém a hledání řešení v rámci skupiny i individuálně,“ vysvětluje Jitka Dudysová z klubu Karavana. Terapeut používá různé techniky, kromě diskuse například také hry, divadelní prvky, doplňování, příběhy nebo různé symboly. „Je zajímavé pozorovat, jak se vztahy v některých třídách postupně zlepšují a jak se děti nebojí komunikovat i o různých problémech velice otevřeně,“ říká Dudysová. Na prázdniny chystá klub Karavana podobnou aktivitu pro všechny mladé lidi, kteří mají na otevřenou komunikaci chuť. Pokud přijdou do třinecké čajovny V Pohodě kteroukoli prázdninovou středu v 18.00 hodin, budou zde moci na vlastní kůži zažít, co prožitková terapie znamená. Za účast zaplatí 35 korun Marcela Hrubá