PROHLÁŠENÍ k vymazání diskusních fór

17. červen 2005 | 3nec

Z důvodu nadměrného výskytu vulgarit a nacionalistických textů v příspěvcích fór "ANTIPOLSKÝ TŘINEC" a "naši KINDERI aneb naci v Třinci" jsme se dnes, po delší úvaze, rozhodli dnes oba fóra vymazat - pro možné porušení zákonů ČR. Zároveň autoři 3nec.cz vyjadřují veliké znepokojení nad výskytem nacionalisticky a rasisticky orientovaných příspěvků na tomto serveru a připojují se k myšlence Internet proti rasismu.

Internet proti rasismu
I přesto, že jako provozovatelé serveru neneseme odpovědnost za obsah zde zveřejněných příspěvků, budeme aktivně postupovat proti zveřejňování podobných protizákonných textů, příspěvky dle možností mazat a údaje o pisateli postupovat orgánům činným v trestním řízení. Také poskytneme podporu a prostor všem, kteří se proti tomuto nejenom "třineckému" nešvaru rozhodnou nějakým kultivovaným způsobem vystupovat. Pro připomenutí právní úprava Trestního zákona: § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení (1) Kdo veřejně hanobí a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami. § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist. § 206 Pomluva (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem."