Vrátný: Za nejlepší drogu považuji sport

24. červen 2005 | Lidé

O problematice drogové prevence na školách jsme si zašli popovídat s Ladislavem Vrátným, který funkci drogového preventisty zastává na Gymnáziu Třinec již třetím rokem. Jeho úkolem je sledovat problémové jevy z této oblasti, zajišťovat prevenci formou osvěty a organizovat akce s protidrogovou tematikou. Jak byste z vlastní zkušenosti zhodnotil situaci v oblasti používání drog mladými lidmi v našem regionu? Jaká je situace přímo na gymnáziu? Myslím si, že při vyslovení pojmu protidrogový preventista se každému vybaví pojmy spojené s klasickými drogami. Velmi se však zatím u nás opomíjí tabáková závislost. První experimentování s omamnými látkami se posouvá do stále nižšího věku. Alkohol je v současnosti často problémem již na základní škole. Vadí mi zejména dostupnost, která je v naprostém rozporu s legislativou. V restauracích se běžně nalévá nezletilým, tabákové výrobky si děti také koupí kdykoliv. Samozřejmě že i studenti gymnázií v této oblasti experimentují. Nemyslím si však, že by se situace v našem regionu výrazně zhoršovala či zlepšovala. Zkrátka v každé době se najdou mladí lidé, kteří podlehnou tlaku reklamy. Jak je to u nás s dostupností drog a kde a jak se k nim mladí lidé z našeho regionu nejčastěji dostávají? Pokud hovoříme se studenty, sdělují nám, že sehnat drogu vůbec není problém. Vědí, kam zajít, na koho se obrátit. Přiznávají také první pokusy. Chtějí mít vlastní zkušenost. Zatím jsme však nezaznamenali případ distribuce ani případný postih našich studentů. Co všechno škola podniká v oblasti drogové prevence? Jaké máte nebo chystáte programy? Jak na ně studenti reagují? V průběhu roku míváme hromadné akce s protidrogovou tematikou. Pořádáme koncerty, besedy s vyléčenými lidmi z drogové závislosti a podobně. Zdá se mi, že především setkání s takovým člověkem mladými lidmi často pohne. Dostatek informací o drogách a jejich nebezpečí mají studenti i z mezipředmětových vztahů. Přesto podobné akce nebývají ze strany odborníků z praxe hodnoceny jako produktivní pro práci s problémovými skupinami mládeže. Preferují spíše individuální přístup. Ten má však svůj zádrhel v tom, že děti se nerady svěřují. Zvláště naši studenti – budoucí intelektuálové, drží své problémy v sobě. Daří se vám v rámci prevence také spolupracovat s rodiči? Jsou spolupráci nakloněni? Rozumný rodič ví, kde je jeho dítě, s kým se stýká, co dělá ve svém volném čase. Ví, k čemu má sklony, podporuje jeho zájmy. Problémy nastávají tam, kde přestala fungovat rodina. Pro mnohé mladé lidi je škola tou poslední instancí, která má zájem, aby z mladého člověka vyrostl dobrý člověk. Někdy spolupráce přichází poz-dě. Stát za-tím málo po-stihuje zá-konné zástupce, kteří zjevně neplní své rodičovské povinnosti. Postih rodiče bývá zprostředkovaně i postihem dítěte. Co školám legislativa v případě, že zjistí případ braní nebo distribuce drog mezi studenty, dovoluje a v čem je omezuje? Jak v takovém případě škola postupuje? Na takové případy pamatuje školní řád, není potřeba vytvářet další legislativu. Bohatě by stačilo, kdyby se ta stávající důsledně dodržovala. Kdyby její dodržování vymáhali ti, kteří jsou za to placeni z našich daní. Co byste poradil rodičům, kteří si nejsou jisti, zda je jejich dítě v kontaktu s drogou? Co by měli dělat, když zjistí, že tomu tak skutečně je? Setkal jste se s tím, že by se vám rodiče sami ozvali? Třeba na tolik omílanou startovací drogu - marihuanu si mohou koupit v každé lékárně test, který nestojí mnoho a prokáže látky z drogy v organismu i se zpětnou platností. Určitě by však měli případ konzultovat s dorostovým lékařem, případně s odborníkem na závislosti. Rodiče se obecně snaží pomoci svým potomkům tím, že problémy tají. Za svou praxi jsem se nesetkal s tím, že by rodič přišel sdělit svůj problém. Stejně tak za mnou nikdy nepřišel žádný student s problémem, který by se týkal drog. Opusťme na závěr téma drog. Jaké další závislosti dnešním mladým lidem nejvíce hrozí? Myslím, že v současné době velmi podceňovanou závislostí je gamblerství. Mládež tráví nekonečné množství hodin u počítačů, hrají hry, kde se zabíjí, kde za zručnost dostávají další životy. Mobily se mohou posléze stát také závislostí. Existuje nějaká pozitivní droga, kterou byste mohl mladému člověku nabídnout místo těch ohrožujících jeho zdraví i život? Za nejlepší drogu považuji sport. Přináší určitě podobnou euforii jako zmiňované drogy. Já sám se snažím zaměstnat mládež sportovními aktivitami, přivádět talentované mladé lidi do sportovních oddílů. Sport je zároveň tou nejlepší prevencí. Děkuji za rozhovor. Marcela Hrubá