Začala rekonstrukce atletického stadionu

25. červen 2005 | Město

Třinec - Oprava běžecké tartanové dráhy a vnitřní plochy hřiště čeká v nejbližších týdnech stadion v Třinci. Vizi celkové rekonstrukce, kdysi chlouby atletických stadionů v České republice, podpořili svými hlasy i třinečtí zastupitelé. Na generální opravu běžecké dráhy, která začala včera, získalo město dotaci necelých 5 milionů korun z ministerstva školství. O další prostředky usiluje z jiných dotačních titulů ministerstva financí. Zastupitelé schválili možné dofinancování akce maximálně do výše 10 milionů korun. Tolik by měla činit celková suma za nový tartan a fotbalové hřiště s umělou trávou. „Pokusíme se postupně rekonstruovat celý areál sportovišť a budeme to realizovat v krocích. Teď je na řadě tartan a fotbalová plocha, postupně by mohlo dojít k oplocení celého stadionu a opravě nevyhovujících ochozů,“ uvedl starosta a senátor Igor Petrov (SNK) před zastupiteli. Sportovní areál je bez větších rekonstrukcí udržován ve stejném stavu asi třicet let. Dnes je zanedbaný a nevyhovuje současným podmínkám. „My jsme byli kdysi chloubou stadionů v republice,“ podotkl radní Karel Bieringer (ODS). O investici do postupné rekonstrukce stadionu zapochyboval zastupitel Jan Větěch (ČSSD). „Myslím si, že už bychom měli přestat dotovat sport. Rád bych před hlasováním znal ekonomickou návratnost takové investice,“ zaprotestoval. „To je stejné, jako kdybychom mluvili o ekonomické návratnosti školství. To sportoviště především slouží mládeži, která se tam realizuje ve svém volném čase,“ oponoval Petrov. Radní Karel Bieringer a někteří další zastupitelé se domnívají, že rekonstrukce by městu pomohla. „Mohly by se tady pořádat závody evropského významu, mistrovství republiky a podobně. K tomu potřebujeme odpovídající zázemí,“ je přesvědčen místostarosta Stanislav Sajdok (SNK). Předpokládané náklady na opravu ochozů se pohybují okolo 20 milionů korun. Kompletní renovace sportovní haly vyjde na 60 milionů. „Renovace haly je rovněž nezbytná. Měla by se opravit tak, aby vyhovovala jak basketbalu, tak házené i volejbalu a podobně,“ doplňuje Sajdok. Většinu prostředků by město chtělo získat z různých dotací. Petra Jurásková