Region je zatížen prašností a dopravou

27. červen 2005 | Město

Třinec – Město Třinec a několik okolních obcí už má velmi podrobné informace o životním prostředí, včetně navrhovaných řešení. Před několika týdny byl dokončen Program ke zlepšení kvality ovzduší města Třince, správního obvodu obce s rozšířenou působností. Do konce letošního roku by nařízením města měly být provedeny některé konkrétní kroky, které mají zlepšit život místních lidí především z hlediska kvality ovzduší. Zpracování programu je pro města a kraje závazné a vychází ze zákona o ochraně ovzduší. „Program potvrdil již známé informace o znečištění prostředí, navíc poprvé máme komplexní informace o tom, jak to s ovzduším či zdroji znečištění vypadá, včetně číselných vyjádření různých parametrů,“ zhodnotila výsledky programu Anna Turoňová z odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Třinci. Jednou ze samostatných částí programu je oblast dopravy, z níž se dá vyčíst řada zajímavých poznatků. „Věděli jsme, že je situace na silnicích kritická, ale díky programu a podrobnému sčítání dopravy máme přesné lokality. Například nejvyšší zatížení je na křižovatkách u Zobawy, Napoleona a u bývalé Myší díry. Samozřejmě pak hlavní tah na Slovensko a obce Bystřice, Hnojník, Vendryně a pochopitelně Třinec. To jsou informace, které zdůrazňují nutnost vybudování obchvatu, jelikož současné silnice už nestačí,“ uvádí Turoňová. Z programu dále vyplynulo, že v Třinci a jeho okolí dochází ke zvýšenému spadu prachu a benzo(a)pyrenu, který pochází hlavně z dopravy. Zamezit by tomu měla například podpora domácností, které chtějí přejít na ekologická topení, co nejrychlejší úklid posypového materiálu po zimním období, rozvoj cykloturistiky, podpora hromadné dopravy, výsadba vhodné zeleně, která zachycuje prach a podobně. Program bude využíván také při povolování nových zdrojů znečištění, při stavebních řízeních a podobně. „Vážné zjištění přinesly průzkumy na Frýdecké ulici, kde byly značně vysoké hodnoty těžkých kovů v prašném spadu a dalších lidskému zdraví nebezpečných prvků, včetně vysoké prašnosti,“ tvrdí Anna Turoňová. Před znečištěním dnes podle ní ale nejsou chráněny ani lokality Tyra či Oldřichovice. Petra Jurásková