Bulletin kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2006

09. březen 2006 | Město

Vážené dámy a pánové, s potěšením Vám oznamüjeme, že „Bulletin kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2006“ vydané u příležitosti 75. výročí města Třinec je na světě! - distribuce (městské informační centrum v kině Kosmos a městská knihovna ul. Lidická) zájemci o brožurky si mohou tyto odebrat na Městském úřadu Třinec, odbor ŠkaTv (celkový počet výtisků 2500ks, max. odběr 50ks) , výtisk je zdarma Romana Ševečková Městský úřad Třinec