Pěstounské rodiny měly setkání

04. červenec 2005 | Město

Třinec (pj) – Popovídat si o svých zkušenostech s výchovou dětí a dozvědět se důležité informace o náhradní rodinné péči měly možnost rodiny pěstounů z Třince a blízkého okolí. Na každoročním setkání pěstounských rodin se jich letos sešlo sedm. „Rodiče s dětmi v péči potřebují čas od času zpětnou vazbu a výměnu zkušeností s ostatními, potřebují občas radu. Uspořádáním společného víkendu chceme poděkovat za jejich odhodlání,” vysvětluje Věra Majerová, která vede oddělení sociálně právní ochrany dětí na třinecké radnici. Součástí setkání jsou nejen odborné přednášky na téma náhradní rodinné péče, ale také kulturní program a bohaté aktivity pro děti. Těch se letos sešlo čtrnáct. O perfektní ukázku fungující pěstounské rodiny se v hudebním vystoupení postarala rodina s patnácti dětmi z Havířova. „Na území města máme 24 pěstounských rodin. Žadatelů o náhradní rodinnou péči je na Třinecku poměrně dost. Ve většině případů si rodiče přejí dítě co nejmenší a zdravé. Ale máme tady i rodiče, kteří si do náhradní péče vzali velmi těžce postižené dítě,” přibližuje problematiku Věra Majerová. Pěstounská péče je dotovaná státem, a proto je státem prostřednictvím sociálních pracovnic kontrolována. Další aktivity pro pěstounské rodiny pořádá odbor z vlastní iniciativy.