Slévači mají vysvědčení, ale prázdniny mít nebudou

16. červenec 2005 | Město

Třinec – Jedenáct třineckých slévačů dostalo poslední týden v červnu vysvědčení. Slavnostní ukončení školního roku se konalo v prostorách Sléváren Třinec. Přestože již tato jedenáctka odrostla studentským střevícům, sedávali její členové od září pravidelně každý týden několik hodin v pravých nefalšovaných lavicích a vstřebávali do sebe vědomosti z všeobecných i odborných předmětů. Tito pracovníci – studenti jsou totiž součástí souběhu rekvalifikačního kurzu a dálkového tříletého studia oboru slévárenská výroba. Zvyšují si kvalifikaci a připravují se na obdržení výučního listu opravňujícího k vykonávání této profese. Všichni letos postoupili do posledního – třetího ročníku studia. „Blahopřeji všem, že to vydrželi. Uvědomuji si, že není jednoduché pracovat a ještě u toho studovat. Zvládli jste to všichni dobře. Bohužel nárok na prázdniny nemáte, zítra se uvidíme v práci,” popřál s humorem všem absolventům druhého ročníku ředitel Sléváren Ivo Žižka. Po slavnostním předání vysvědčení a osvědčení nastalo vzájemné porovnávání známek. „Jsem spokojený,” prozradil nám Petr Škopek z Třince – Gutů. „Dálkové studium je náročnější než denní. Někdy je problém najít na učení čas. Jsem ale rád, že mohu získat nové zkušenosti a vědomosti, zvláště v odborné oblasti. A také získat výuční list pro profesi, kterou vykonávám,” dodal. Celé studium se odehrává v rámci evropské iniciativy EQUAL – akce KOMPAS 2, jejímž cílem je zpracování metodiky souběhu rekvalifikace a kvalifikace pro dosud nezpracované učební obory a realizace praktického ověřování této metodiky. „Výuka rekvalifikačního kurzu Slévárenská výroba byla organizována na základě učebních dokumentů zpracovaných Střední odbornou školou (SOŠ) Třinec, schválených pro tento kurz Úřadem práce ve Frýdku-Místku. Souběh výuky učebního oboru a rekvalifikace předpokládá, že v průběhu rekvalifikace frekventanti získají dostatek poznatků a dovedností, které jim umožní uplatnit se na pracovištích sléváren a současně vytvoří předpoklad pro úspěšné ukončení druhého a třetího ročníku studia,” vysvětlil Kazimír Gociek, zástupce ředitele SOŠ Třinec pro odborný výcvik. Marcela Hrubá