Demontovali nekvalitní zateplení

23. červenec 2005 | Město

Třinec (pj) – Demontáž zateplení na jednom z výškových domů na Lidické ulici v Třinci, prováděná ještě na konci minulého týdne ,rozhořčila některé nájemníky. Nebylo podle nich tak staré, aby se muselo odstranit. Radnici, která je majitelem budovy, podezřívají ze zbytečného plýtvání penězi. „Původní zateplení, provedené v roce 1997, bylo ve velmi špatném stavu, rozpadala se vrchní omítková vrstva, navíc narušená plísněmi a mechovými porosty. Po konzultaci s odborníky bylo rozhodnuto o stržení tohoto zateplení a provedení kompletně nové izolace podle současných parametrů, tedy izolantem o tloušťce 10 centimetrů. Dojde tím k výraznému snížení energetické náročnosti budov, což nájemníci pocítí ve značné úspoře nákladů za tepelnou energii,“ vysvětluje Bogdan Mrózek z odboru správy majetku města Městského úřadu v Třinci. Původní izolaci provedla soukromá firma Bytmont v době, kdy správa městského majetku náležela do její podnikatelské činnosti. „Ve stejném roce zajišťoval tento správce zateplení stěn domu číslo 661 na Lidické ulici, kde zateplovací vrstva v roce 2002 spadla. Reálné nebezpečí odtržení a pádu a přímé ohrožení osob v budoucnu proto bylo dalším významným argumentem pro zvolenou variantu,“ podotýká Mrózek. Oprava zateplení souvisí s druhou etapou oprav venkovních částí panelových domů na ulici Lidické, kterou město zahájilo letos v červenci. U dvou domů dojde k zateplení, u jednoho k opravě lodžií.