Transfúzní oddělení ještě letos čeká rozsáhlá rekonstrukce

28. červenec 2005 | Město

Třinec – Novým hygienickým normám již nevyhovuje část hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Třinec, proto je nezbytná jeho modernizace. Vyplývá to z loňské kontroly Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě (KHS), které na provoz oddělení pravidelně dohlíží. S rekonstrukcí by se mělo začít ještě v letošním roce. Krajští radní na svém posledním zasedání schválili poskytnout nemocnici z rozpočtu příspěvek ve výši tří milionů korun. Celková rekonstrukce si však vyžádá další miliony. „Výtky obou institucí se týkaly spíš stavebně provozních věcí. Zjednodušeně řečeno jde o lepší prostorové uspořádání. Hygienikové vytýkají nedostatečné zázemí pro pracovníky, tedy šatny a sprchy,“ vysvětluje primářka oddělení Věra Farbiaková. Proto jsou už nyní připraveny různé varianty projektu buď na přístavbu nebo přestavbu stávajících prostor. „Samozřejmě, že po rekonstrukci hlavní budovy nemocnice zůstaly ještě neopravené budovy, v nichž sídlí infekční oddělení, oddělení patologie a hematologicko-transfúzní. A budovy nelze opravit ze dne na den, nehledě na to, že finanční prostředky jsou omezené,“ konstatuje ředitel nemocnice Jiří Kajzar. Podle něj jde u rekonstrukce transfúzního oddělení o částku ve výši minimálně deseti milionů korun. Půjde přitom především o zmodernizování, rozšíření a prostorové uspořádání pracoviště, což vyplývá z nové legislativy. Během rekonstrukce by se celé oddělení mělo přemístit do jiných prostor. „Nutnost přestěhovat oddělení na období asi 6 měsíců nás přivedlo na myšlenku zakoupit speciální přístroj na odběr krve,“ říká ředitel nemocnice. „S jeho pomocí je možné odebrat až dvojnásobek krve během půlhodinového sezení, navíc přístroj sám odděluje z krve dárce plazmu,“ upřesňuje primářka oddělení. Celý proces připravované rekonstrukce včetně příslušných a nezbytných schválení státním ústavem pro kontrolu léčiv bude zahájen už v srpnu. Samotné rekonstrukční práce by měly být podle ředite Jiřího Kajzara zahájeny ještě letos na podzim a dokončeny v příštím roce. Petra Jurásková