Na děti čekají i osvědčení pěstouni několik dlouhých měsíců

30. červenec 2005 | Město

Třinec – Honzík, Daniel, Sylva a Terezka se spolu s rodiči za několik týdnů nastěhují do jednoho ze dvou domů pro pěstounské rodiny. V Třinci na pozemcích darovaných Apoštolskou církví v těsné blízkosti její modlitebny je staví občanské sdružení Filadelfie pod názvem Přístav Oldřichovice. Projekt vznikl v roce 2003 a jeho název přesně odpovídá smyslu – dát dětem kořeny i křídla, bezpečný přístav, který bude jak útočištěm, tak bezpečným startem pro samostatný život. První rodinou, která na výzvu sdružení zareagovala, byli Hana a Martin Penkalovi z Ostravy. Sympatičtí mladí manželé přijali pěstounskou péči jako své životní poslání. Ke svým dvěma dětem – nyní devítileté Terezce a šestiletému Danielovi, si před pěti lety jako pěstouni přisvojili dnes sedmiletou Sylvu a před třemi lety benjamínka Honzíka. Dnes jsou mu čtyři a všemi ostatními dětmi je hýčkán. „K rozhodnutí přispělo to, že lékaři nedoporučovali ženě mít víc než dvě děti ze zdravotních důvodů. My jsme vždycky chtěli mít více dětí, takže rozhodování až tak složité – na rozdíl od následného vyřizování formalit – nebylo,“ vzpomíná na důvody otec a pěstoun Martin Penkala. I přes usilovnou vlastní iniciativu trvalo devět měsíců, než se tehdy dvouletá Sylvinka dostala do rodiny. Své první dítě z domova tehdy rodina přijala velmi dobře, holčičce trvala adaptace několik týdnů. Po půl roce už ale byla neodmyslitelnou součástí velké rodiny Penkalů. „A protože lichý počet u dětí obvykle nedělá dobrotu, dva roky nato jsme zase začali přemýšlet ještě o jednom dítěti. Bohužel jsme opět museli absolvovat kolotoč papírů, testů, psychologických vyšetření a za devět měsíců jsme si šťastní mohli domů odvést ročního Honzíka. Z dětí je teď dokonalá parta, co za všech okolností drží pohromadě. Rozhodnutí vstoupit do projektu Filadelfie zrálo u rodiny Penkalů minimálně 14 dnů. O podobném kroku ale uvažovali již rok předtím. „Penkalovi se do projektu zapojili aktivně. Pomáhají mi shánět sponzory a vůbec projekt propagovat. Zároveň nelenili a podali si žádost o další dvě děti. Podmínkou pro získání domečku je totiž až šest dětí, z toho minimálně dvě v pěstounské péči,“ potvrzuje ředitel sdružení Bruno Heider. Na stavbu nyní přispělo necelými třemi miliony korun ministerstvo práce a sociálních věcí. Díky těmto prostředkům se brzy podaří stavbu obou domů dokončit. Chybí ještě necelých 200 tisíc korun, které musí občanské sdružení získat z vlastních zdrojů. Kriticky se rodiče, jimž se během uplynulých let podařilo vychovávat v láskyplném rodinném prostředí čtyři děti, staví k české legislativě. Ta totiž, i přes osvědčené a několikaleté zkušenosti pěstounů, u nových žádostí neustále vyžaduje stejný a navíc neúměrně zdlouhavý byrokratický postup. „Místo, aby systém fungoval co nejrychleji, je komplikovaný a neuvěřitelně dlouhé čekací lhůty stále oddalují přijetí dítěte do rodiny. A domovy jsou plné dětí, které čekají,“ posteskla si Hana Penkalová. A na co se děti nejvíce těší? „Na pejska a děti ze sboru,“ shodli se. Petra Jurásková