Kardiocentrum na Podlesí slouží pacientům pět let

31. srpen 2005 | Město

Třinec - První půlkulaté výročí slaví třinecké kardiocentrum Nemocnice Podlesí. Už pět let nabízí pomoc kardiakům ve spádové oblasti pro asi milion obyvatel. Ročně jím projdou tisíce pacientů, kterým je tu k dispozici ambulantní vyšetření, léčba i chirurgické zákroky. Pod jednou střechou zde nalézají komplexní péči díky vzájemnému propojení oddělení kardiologie, kardiochirurgie a léčby arytmií. „Výsledky za rok 2004 potvrzují vysokou úroveň pracoviště. S počtem 1 631 provedených angioplastik se řadíme na první místo v republice a s necelými 5 000 koronarografiemi na druhé místo za pražský IKEM,” vypočítává tisková mluvčí nemocnice Simona Součková. Pokud pacient potřebuje operaci, lze ji díky spolupráci lékařů uskutečnit rychleji, a tím především zkrátit operační a léčebnou dobu. Kardiologické oddělení provádí jak prevenci srdečně cévních onemocnění, jejich diagnostiku za pomoci moderních přístrojů, tak koronarografii, angioplastiky, implantace stentů či katetrizační uzávěry na srdci. Od roku 2002 má centrum další specializované pracoviště na léčbu arytmií. To se zaměřuje i na léčbu poruch srdečního rytmu včetně implantací kardiostimulátorů. Každý rok tyto zákroky absolvuje kolem 6 000 pacientů. Zdejší kardiochirurgie neprovádí pouze transplantace srdce a operace dětských pacientů. Každý rok je tu provedeno na 800 zákroků, například náhrady a rekonstrukční operace chlopní, aortokoronární bypassy včetně operací na bijícím srdci, operace vrozených vad a mnoho dalších výkonů. Kardiocentrum v současnosti disponuje stovkou lůžek. Nárůst počtu pacientů byl hlavním důvodem výstavby nových operačních a katetrizačních sálů včetně moderního příjmového oddělení, které poskytuje kvalitní zázemí pro rodinné příslušníky a doprovod pacientů. V horizontu tří let se tu chystají zavést například počítačovou tomografii nebo magnetickou rezonanci. Přístroj by umožnil vyšetření s menším zásahem do organismu pacienta, čímž by se předešlo nečekaným srdečním příhodám. Iva Lupková