Stovky tun odpadů na Tyrské

03. září 2005 | Město

Třinec – Sběrným dvorem v Třinci na Tyrské společnosti Nehlsen Třinec projde měsíčně až 1 100 tun odpadu. A to od směsného, který putuje dál na skládky v Horní Suché a ve Frýdku-Místku, až po tříděný. Ten společnost sváží z města a z širokého okolí, sahajícího od Hrčavy až po Tošanovice. V Třinci se navíc může společnost pyšnit nejhustší sítí nádob na separovaný odpad v celé republice. Přestože sběrný dvůr slouží také k uložení objemných předmětů, nebezpečných odpadů, jako jsou barvy, zářivky nebo léky, bioodpadů a objemných odpadů, které vznikají nejčastěji při stěhování  či různých bytových úpravách, ne všichni jej využívají. „Navíc se nám stává, že někteří vtipálci znehodnotí obsah bioodpadu, který putuje do kompostáren, vybudovaných v areálu sběrného dvora, tím, že do nádoby vhodí třeba jen jeden kus nevhodného předmětu. Například starou baterii,“ stěžuje si Irena Lipovčanová, asistentka jednatele společnosti. Mnozí občané jsou ale podle ní uvědomělí a odpad pečlivě třídí, případně jej odváží na sběrný dvůr. „Najdou se však i takoví, kterým nezáleží na životním prostředí. Pozitivní je, že na venkově ubylo černých skládek, lidé ve městech však někdy řeší situaci tím, že vyhazují různé kusy nábytku mimo nádoby. A proto musí být pro ně posláno zvláštní vozidlo, čímž se pak zbytečně prodražuje cena za svoz. Raritou v Třinci je ulice Krátká na Terase, kde se v poslední době takové případy doslova množí,” kroutí hlavou Lipovčanová. Sběrný dvůr je otevřený pro bezplatný sběr velkoobjemového a dalšího odpadu, který nepatří do běžných popelnic, či nádob na separovaný sběr. Využít jej mohou občané všech měst a obcí, v nichž odpadová společnost Nehlsen Třinec provádí svoz odpadů, od pondělí do soboty. Iveta Martynková