Důchodcům se nelíbí výměna průkazů

05. září 2005 | Město

Region (mh) – Na povinnost vyměnit si do konce roku staré občanské průkazy si stěžují zejména důchodci. Někteří s výměnou dosud váhají a s nadějí čekají na to, že by poslanci mohli uvažovat o zrušení této povinnosti alespoň pro občany nad 70 let. „Slyšela jsem o tom, mezi lidmi se to povídá. Proto čekám, jestli k tomu ještě do konce roku dojde. Nedovedu si představit, jak budu s naší devadesátiletou babičkou chodit po úřadech,” svěřila se Hanka S. z Jablunkovska. Návrh na zrušení povinnosti starších lidí měnit si občanku byl již sněmovně před časem několikrát předložen, ale neprošel. Ministerstvo vnitra argumentuje ve prospěch nových dokladů především sjednocením jejich podoby s užitím bezpečnostních prvků. Nyní se v celé republice vyskytuje okolo deseti platných typů občanských průkazů. Skoro čtyři miliony lidí používají občanské průkazy bez strojem čitelných údajů. Nové typy průkazů mají vedle strojově čitelných údajů také počítačově tištěnou fotografii držitele. „Oficiálně zatím žádné nařízení ohledně výměny občanských průkazů u občanů nad 70 let opravdu nebylo vydáno, takže nadále platí původní lhůty,” potvrdil nám Jan Nieslanik, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí na Městském úřadě Jablunkov. Starší lidé a zvláště ti, kteří jsou upoutáni na lůžko, se však nemusí znepokojovat. „Žádost o vydání občanského průkazu může na úřadě podat kdokoli. S sebou musí kromě vyplněné žádosti přinést také aktuální fotografii a doklady žadatele,” informuje Nieslanik. Také cesta k fotografovi nemusí nemocné lidi děsit. „Člověk upoutaný na lůžko si fotografa může pozvat domů. Ten ho vyfotí vsedě, popřípadě vleže na lůžku,” vysvětluje vedoucí odboru. Nezvladatelné fronty z důvodu výměny průkazů se v Jablunkově zatím netvoří. „Žádosti občané podávají v průběhu letošního roku průběžně, i když nárůst oproti minulému roku je zřetelný. Pokud si občané budou podávat žádosti průběžně, výrazný nápor neočekáváme ani na konci roku,” potvrdil Jan Nieslanik.