Kantor: Čekají nás změny a stěhování

23. září 2005 | Lidé

Druhý školní rok povede Základní školu v Jablunkově na Lesní ulici ředitel Pavel Kantor. Hovořili jsme s ním o tom, jak se škola s vysokým počtem žáků vyrovnává s nedostatkem učitelů v určitých oborech, jaké změny přinese letošní rok a co se chystá v budoucnu. Kolik žáků letos zasedlo do lavic a kolik vyučujících má zdejší škola? Momentálně máme celkem 680 žáků, přičemž na 1. stupni je jich 277 a 2. stupni 410. Vyučuje je 41 učitelů. Jablunkovská škola patří k těm s nejvyšším počtem dětí v lavicích. Učitelský sbor tedy musí vykazovat nejen kvality, ale musí mít dostatečný počet. Máte potíže s obsazováním pedagogických míst? Z hlediska oborů nás trochu tlačí český jazyk. Učitelů s touto aprobací je mále, ale nabídky již máme. Dali jsme rovněž šanci našim zaměstnancům, kteří začali studovat, a tím zvyšovat svou kvalifikaci a odborné znalosti. Trošku jsme je nasměrovali k tomu, jaké obory by měli studovat podle toho, co potřebujeme. Zastupitelé schválili integraci speciální školy k základní…Jak to bude v příštím roce probíhat? Integrace je vlastně začlenění speciální školy pod školu základní. Jde především o to, aby došlo ke kontaktu žáků obou škol, třeba v předmětech výtvarné výchovy či pracovní činnosti, kde jsou děti na stejné úrovni, a tudíž mohou společně vykonávat nějaký program. Připojení se mělo uskutečnit od příštího školního roku 2006-2007, ale protože by nastal problém z účetního hlediska, schváleno bylo datum 1.1. 2007 Myslíte si, že to bude přínosem? Souhlasím s vedením města v tom, že to bude přínosné. Pokud speciální třídy zůstanou zvlášť, tak to půjde. Ale rozhodně by nešlo začlenit žáky speciální školy do tříd základní školy se vzdělávacím programem základní školy, nemělo by to smysl a byl by to krok zpátky. Základní školu s polským jazykem vyučovacím čeká stěhování do rekonstruované budovy. Jaké změny přinese uvolnění několika tříd na vaší škole? Polská škola se má přestěhovat do budovy na Školní ulici. Místo ní sem přejde 1. stupeň základní školy. S tím, že se zachová budova speciální školy a dojde maximálně k prohození tříd. Několik tříd ze speciální školy se přestěhuje do naší budovuya naopak. Se stěhováním škol souvisí projekt, podle něhož dojde k přestavbě vnitřních interiérů školy. Budou se měnit učebny a podobně. Vše bude ale záležet na získání dotace ze státního rozpočtu na příští rok. Do jablunkovské školy se sjíždí žáci i z jiných obcí. Porodnost na vesnicích neklesá tolik jako ve městech, takže potíže se zaplňováním tříd díky tomu asi nepociťujete... Zatím máme dostatek žáků. Netajím se tím, že dojíždění dětí z okolních obcí je pro nás výhodné. V dnešní době je žák je základem. Od toho se pak odvozují finance i úvazky pro učitele. Letos jsme otevřeli jednu celou třídu tvořenou dětmi z okolních vesnic, a to především z Písečné a z Dolní Lomné. Je to poprvé, co děti navštěvují společnou třídu, předtím vždy byly rozděleny do různých tříd. Nyní si chceme vyzkoušet, zda se tento pokus osvědčí. Nový školský zákon ukládá školám tvorbu vlastních vzdělávacích programů, to asi patří k tomu hlavnímu, na čem nyní pracujete z hlediska vize.... Máte pravdu, tvorba školního vzdělávacího programu je náš zásadní záměr. Musíme jej připravit tak, abychom od 1. září 2007 mohli podle programu vyučovat v 1. až 6. třídách. Kromě toho se v nejbližší době bude volit rada školy, jelikož potřebujeme schopné lidi, kteří nám pomohou ve veřejné činnosti. Naším cílem je být více otevřeni i pro obyvatele města, proto pronajímáme tělocvičny, letos chceme začít také s pronájmem počítačových učeben. Děkuji za rozhovor. Iveta Martynková