Chtějí zlepšovat síť sociálních služeb

24. září 2005 | Město

Třinec – Tři čtvrtiny obyvatel Třince jsou spokojeny s poskytovanými sociálními službami ve městě. Nespokojenost vyjádřilo pouze 8 procent. Vyplynulo to z dotazníku, který odbor sociálních věcí Městského úřadu v Třinci (MěÚ) v rámci Komunitního plánování rozdával v průběhu letošního června. S výsledky průzkumu o úrovni sociálních služeb ve městě byli právě minulý týden seznámeni zástupci všech organizací, které v regionu Třinecka poskytují sociální služby a budou se spolu s vedením města a uživateli podílet na tvorbě Komunitního plánu. „Podstatou a posláním komunitního plánování je zajištění dostupnosti sociálních služeb všem občanům, zjištění jejich potřeb a vytvoření dostatečné nabídky služeb. Komunitní plánování je vždy záležitostí tří stran, a to uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, tedy měst a obcí,“ vysvětlila na prvním setkání vedoucí odboru a manažerka komunitního plánování Ellen Raszková. Jeho výsledkem bude nejen brožurka o sociálních službách pro lepší informovanost lidí, ale především počátek společné komunikace mezi jednotlivými subjekty, k nimž patří městské příspěvkové organizace, neziskové organizace a velký partner Slezská diakonie. Ti všichni vytvoří tři pracovní skupiny, zaměřené na oblast potřeb lidí. První bude pracovat ve prospěch seniorů a zdravotně postižených občanů, druhá je určena pro rodiny s dětmi, jejich ochranu a prevenci a třetí se zaměřuje na nezaměstnané a sociálně slabé. Prvním krokem k započetí projektu komunitního plánování bylo vyhodnocení názorů lidí z dotazníku o sociálních službách. Dotazník vyplnily více než tři stovky respondentů, z toho drtivou většinu tvořily ženy. Nejvíce jsou v Třinci využívány mezi lidmi služby pro seniory (32 %). Názory občanů na to, jaké sociální služby ve městě chybí, se velmi různily. Senioři by chtěli další penziony, uvítali by levnou přepravu autem k lékaři, rodinní příslušníci by zase ocenili školku pro seniory. Objevily se také návrhy na zřízení služeb pro volnočasové aktivity mladých, chybí prý vstřícnost a ochota sociálních pracovníků a úředníků a informovanost, dva respondenti žádali například zřízení bezplatného sportovního centra pro důchodce a více laviček ve městě a padla řada dalších návrhů. Petra Jurásková