Společné česko-slovenské hlídky

25. září 2005 | Město

Třinec (pj) – Společnými česko-slovenskými hlídkami na hranicích hodlají policisté bojovat proti trestné činnosti. Od počátku října proto začnou na obou stranách území České a Slovenské republiky ve vymezeném úseku státní hranice vykonávat službu společné pohraniční hlídky složené z českých a slovenských policistů. „Účelem společných hlídek je sdružování sil a prostředků, výměna zkušeností a poznatků při výkonu služby, které povedou k prohloubení a zintenzivnění spolupráce policejních orgánů při ochraně státních hranic, zejména v oblasti boje proti nelegální migraci a nezákonnému pobytu osob a s tím spojené trestné činnosti,“ vysvětlila mluvčí cizinecké a pohraniční policie Daniela Vlčková. Společné hlídkování vychází ze smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic, která byla podepsána loni v lednu a v platnost vstoupila letos už v únoru.