Zastupitelé nebudou radě omezovat pravomoci

09. říjen 2005 | Město

Třinec - Ostrou hádku, která po hlasování vyústila odchodem zastupitele Jana Ference (nez.) ze zasedací místnosti, vyvolala diskuse o omezení pravomocí rady v oblasti rozpočtových opatření. Návrh finančního výboru v čele s Janem Ferencem, aby rada mohla schvalovat použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových výdajů do výše pěti milionů korun, zastupitelé neschválili. Před tím obvinili výbor z toho, že vůbec financování města nerozumí. Navrhovaná změna by podle vedoucí ekonomického odboru Michaely Mitrengové zásadně ochromila chod úřadu, protože kvůli každému přesunu financí v rozpočtu by se museli scházet zastupitelé. „Deset let to děláme takto a ještě jsme neudělali kopanec. Postupujeme tak od roku 1996 a rada vždycky cítila zodpovědnost vůči zastupitelstvu, aby neudělala něco, co si zastupitelstvo nepřeje,“ komentoval návrh starosta Igor Petrov (SNK). „Navrhovaná revokace usnesení svědčí o tom, že finanční výbor nerozumí financování města. Je to populistický předvolební tah,“ obořil se na předsedu finančního výboru zastupitel Jiří Möhwald (SNK). Jan Ferenc ale oponoval, že podle doporučení kraje rada nemá mít neomezené pravomoci a zastupitelstvo má určit, v jakém rozsahu má rozpočtové změny provádět. „Jestli bude mít rada neomezené pravomoci, potom je zastupitelstvo zbytečné,“ vyhrotil hádku Ferenc. „Jestli zastupitelstvo dobře kontroluje radu, tak se má věcně ptát na přehledy úprav rozpočtu a ne si tu hrát na části a částičky. A je to taky o důvěře radě,“ podotkl místostarosta Zbyhněv Gluza (SNK), do jehož kompetencí spadá ekonomických odbor. Celý spor začal už na počátku letošního roku, kdy členové finančního a kontrolního výboru Jan Ferenc a Zbigniew Chodura (oba nez.) kvůli odlišnému pohledu na schválení smlouvy na realizaci rekonstrukce náměstí Svobody podali na ministerstvo vnitra stížnost na porušování zákona v činnosti orgánů města Třince. Kamenem úrazu se stalo to, že smlouvu a investiční akci rekonstrukce náměstí Svobody za 52 milionů korun schválila rada bez toho, aby ve vztahu k rozpočtu města rozhodlo zastupitelstvo. Zakázku prověřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i auditor, aniž by shledali nějakou chybu. Petra Jurásková