Město podpoří činnost dětí a mládeže

21. říjen 2005 | Město

Třinec – Právě v těchto dnech vyhlašuje město Třinec možnost požádat o grant na podporu kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu na příští rok. Jde o takové aktivity, které budou jednak obohacovat a inspirovat kulturní a sportovní život města, přispívat k jeho propagaci a dobrému jménu doma i v zahraničí, ale také rozšiřovat pozitivní hodnoty při naplňování volného času dětí a mládeže. Termín odevzdání žádostí je do 30. prosince letošního roku. „Granty jsou každoročně vyhlašovány pro několik tematických okruhů. Letos to jsou mimořádné kulturní a sportovní akce zaměřené na propagaci města, projekty z oblasti kultury a sportu s výchovnými aspekty zaměřené na děti a mládež, dále rozvoj neprofesionální umělecké a sportovní činnosti, projekty podporující aktivity zdravotně postižených občanů a národnostních menšin a projekty v oblasti ediční a publikační činnosti s vazbou na Třinec,“ rozvádí Vladimíra Kacířová, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy na Městském úřadu v Třinci. Každoročně město přispívá na činnost desítek sdružení, organizací a různých projektů. Žadatelé si mohou i letos vyzvednout formulář na odboru školství nebo jej stáhnout z internetových stránek města a odevzdat ve stanoveném termínu. „Přesto se každý rok najdou tací, kteří nám žádosti odevzdávají s týdenním zpožděním nebo se snaží žádat v průběhu roku, čemuž není možné vyhovět. Právě proto dáváme informace o vyhlášení grantu s takovým předstihem, aby měli žadatelé dostatek času přemýšlet o tom, co chtějí v příštím roce organizovat,“ doplňuje místostarostka Věra Palkovská. V letošním roce město prostřednictvím grantů rozdělilo z rozpočtu 4,5 milionů korun, z toho na sportovní aktivity 2,3 milionu a na kulturní činnosti 2,2 miliony korun. Petra Jurásková