Starostové přišli mezi odpadky

03. listopad 2005 | Město

Třinec – Mezi odpadky se minulý týden procházela několikačlenná delegace složená ze starostů a radních regionu Třinecka a Jablunkovska. Sjeli se do areálu sběrného dvoru společnosti Nehlsen Třinec, kde se na pravidelném pracovním setkání mohli seznámit s novými prvky stále se rozvíjejícího areálu, které zde slouží jako centrum pro nakládání s odpady. Prohlédli si nejen ohromné hromady směsného odpadu, který čekal na roztřídění, rekonstruovanou čističku odpadních vod, ale i částečně zastřešenou kompostárnu, která od loňského roku doznala změn zejména co se zvětšení plochy týče a další části sběrného dvora. Jeho budování s myšlenkou vzniku regionálního centra pro nakládání s odpady začalo na přelomu roku 1999 a 2000, proinvestováno bylo bezmála 34 milionů korun. Příznačně se centrum pro odpady buduje z velké části z odpadu. Například k zastřešení kompostárny byl použit materiál ze staré demontované haly. Velký důraz klade společnost na třídění odpadů, které je také hlavní myšlenkou plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Také proto připravuje pro obce, které se zapojily do společného systému, motivační akce. „Pro obec, která bude v první polovině příštího roku nejlepší v třídění, poskytneme pytle na separovaný sběr zdarma,“ přednesl před zástupci obcí jednatel společnosti Tomáš Sabovčík. K nejlepším v třídění patří zatím Třinec, což je z velké části dáno také tím, že se do systému zapojily velké firmy regionu, zejména Třinecké železárny. Mezi posledními v třídění jsou Písečná, Ropice a Český Těšín. Firma je ve svém oboru úspěšná, její obrat se od dob vzniku v roce 1997 zvýšil na 150 milionů korun, ročně vytváří zisk okolo 10 milionů korun, který investuje zpět do vlastního rozvoje. „Ve velké konkurenci firem se nám podařilo vybudovat silnou regionální společnost pro nakládání s odpadem,“ zhodnotil několikaletou společnou cestu města Třince s německou společností Nehlsen starosta Igor Petrov (SNK). Petra Jurásková