Baliny získaly cenu za zónu roku

05. listopad 2005 | Město

Třinec (pj) – Druhé místo v prestižním ocenění Průmyslová zóna roku 2004 vyhlašovaném už pátý rok agenturou pro podporu podnikání Czechinvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu si vysloužila průmyslová zóna Třinec Baliny. Druhého nejlepšího postavení v konkurenci ostatních průmyslových zón v republice dosáhla zóna na Balinách v kategorii průmyslová zóna s největším společenským přínosem. Z ocenění se raduje jak vedení města Třince, tak Třineckých železáren a. s., které vstupovaly do projektu vybudování zóny společně. „Koncipovali jsme myšlenku vzniku zóny jako partnerství soukromého a veřejného sektoru s finanční pomocí státu a uvedli tak do praxe dnes již osvědčený postup. Ocenění je důkazem toho, že rozhodnutí zastupitelů města bylo správné,“ komentovala místostarostka Věra Palkovská, která minulý týden ocenění převzala. Podle ní k úspěchu přispěl fakt, že zóna je dnes ze 100 % zaplněna podnikateli, jichž dvě firmy již vyrábí a čtyři začínají se stavbou výrobních hal.