Lidická se dočká rozsáhlé opravy

22. listopad 2005 | Město

Třinec (pj) - Část ulice Lidické v Třinci se už v příštím roce dočká nového povrchu. Informovala o tom vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Třinci Miriam Hronovská. „V příštím roce dojde k opravě části ulice Lidická v rámci stavby polyfunkčního domu v úseku od křižovatky s ulicí Kopernikovou u bývalého obchodního domu Styl až po kruhový objezd u obchodního domu Prior. Oprava by měla spočívat v sanaci podkladních vrstev a pokládce dvou vrstev asfaltového koberce,“ uvedla. Během rozsáhlé opravy dojde také k výškové úpravě obrubníků a výměně uličních vpustí za nové. Předpokládané náklady na rekonstrukci se odhadují ve výši 4,5 milionu korun, z čehož větší část bude hradit soukromý investor polyfunkčního domu. Město zároveň před několika dny zadalo zpracování podrobné diagnostiky stávajících poruch na zjištění jejich příčin na zbylé části Lidické ulice. „Na základě tohoto posudku bude navržen postup oprav dalších částí ulice,“ uzavřela Hronovská.