Školy připravují nový způsob výuky

23. listopad 2005 | Město

Třinec – Změny školského zákona v přístupu k výuce se postupně začínají zavádět na všech základních školách. Jednotlivé školy se čím dál intenzivněji věnují tvorbě vlastních vzdělávacích programů. Povinně je mají zavést v prvních až šestých ročnících od 1. září 2007. Do té doby musí být školy připraveny určit si vlastní přístup ke vzdělávání žáčků a především naplnit smysl jeho zavedení, tedy zlepšit a zvýšit efektivitu vzdělávání. „V národním programu rozvoje vzdělávání jsou stanoveny závazné věci, které děti povinně musí umět. Školy mají naopak mnohem větší možnosti a volnost v organizaci. Musí sice dodržet stanovený počet hodin a obsah výuky, ale mohou si výuku upravit podle svých pravidel,“ vysvětluje ředitel Základní školy Dany a Emila Zátopkových (4. ZŠ) v Třinci Ivo Kaleta. Zjednodušeně řečeno jde o jiný přístup, než byl uplatňován doposud. Například jednotlivé předměty se mohou spojovat v celky, což umožní jejich vzájemné prolínání. Každopádně se pedagogové shodují na tom, že nový přístup k výuce klade nároky především na ně samotné. „V našem vzdělávacím programu se prolínají některé předměty, které jsou si příbuzné, ale my už tímto způsobem pracujeme prakticky nyní. Dá se říct, že výuka by teď měla být kolektivní prací všech učitelů, kteří by měli více spolupracovat, dítě by mělo mít více volnosti a prostoru pro seberealizaci. Je to běh na dlouhou trať, jehož první výsledky se projeví až za devět až deset let,“ míní ředitel Jubilejní Masarykovy základní školy (1. ZŠ) v Třinci Ivo Klen. Na škole hodlá pokračovat v různých aktivitách v rámci environmentální výchovy a na mezinárodní projekty. Rámcový vzdělávací program pro základní školy byl od roku 2001 připravován Výzkumným ústavem pedagogickým. Jde o dokument, který určuje školám optimální rámec základního vzdělávání podle požadavků státu. Ve vysvětlujícím textu ministerstva se doslovně hovoří o tom, že vzdělávání na základních školách by mělo směřovat k souborům vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Petra Jurásková