Obce přesvědčují lidi, aby se připojili na kanalizaci

23. leden 2006 | Město

Region – S vážnými problémy s napojením na kanalizaci se potýkají mnohé obce regionu. Přestože v posledních letech byly vybudovány stovky kilometrů splaškových kanalizací a další se chystají, přesvědčit některé majitele rodinných domů, aby se ke kanalizaci připojili, není jednoduché. Mnohým vyhovuje vypouštět odpadní vody včetně splašků do okolní přírody, přestože tím porušují zákon. „Bystřice v minulosti vybudovala desítky kilometrů splaškové kanalizace, která měla zlepšit životní prostředí v obci, zlepšit kvalitu vodních toků, do nichž mají mnohé rodinné domy svoji splaškovou kanalizaci doposud vyústěnou. Ne všichni jsou ale dosud napojeni,“ konstatuje místostarosta obce Ladislav Olšar. V Bystřici se na kanalizaci napojily asi tři stovky domů, dalších 150, u nichž je to možné, ale tuto možnost nevyužilo. Od konce minulého roku proto vedení obce se svými občany jedná o tom, aby se napojili. „Současná legislativa připouští pouze tři způsoby likvidace splašků. Napojení se na kanalizaci, likvidaci v domovní čistírně či akumulaci v nepropustné jímce. Každý jiný způsob je porušením zákona, za což hrozí pokuta,“ upozorňuje Olšar. Každé vypouštění odpadních vod musí mít občan povoleno, navíc vypouštění odpadních vod u fyzických osob je možné pouze do vod povrchových nebo podzemních, u právnických osob pouze do vod povrchových. Podle něj by ale měli lidé myslet především na životní prostředí. „Když se některých zeptáme, kam vypouští odpadní vody, řeknou, že fekáliemi hnojí zahradu a vodu z pračky, koupelny, kuchyně pouští prostě do příkopu. Dělají to tak celý život, tak neví, proč by to nyní měli měnit. Příroda sice s tímto znečištěním bojuje, ne vždy si ale můžeme být jisti, že děti souseda nepijí vodu znečištěnou našimi splašky,“ míní místostarosta. Obce podle vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství na Městském úřadu v Třinci Jany Gawlasové moc možností, jak lidi přesvědčit, nemá. Navíc je celý tento proces je vzhledem k platné legislativě poměrně zdlouhavý a pracný. Jednak obec v přenesené působnosti může uložit povinnost napojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Druhou možností je, aby obec dala podnět příslušnému stavebnímu úřadu k provedení nezbytných úprav, jde-li o veřejný zájem z důvodu hygienických a zároveň ohrožení životního prostředí odpadními vodami. Stavební úřad pak může nařídit provedení kanalizačních přípojek vlastníkům staveb. „Stavbu kanalizační přípojky musí provést vlastník stavby nebo pozemku na svůj náklad,“ dodává Gawlasová. Připouští však, že tento způsob řešení je obtížný z hlediska stanovení toho, co je veřejný zájem. V těchto dnech vedení obcí očekávají novelu zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích, ve které se mimo jiné upřesní postup obcí při uložení povinnosti napojení na veřejnou kanalizaci. Petra Jurásková