Fotografie Karola Kalety zachycují historii regionu

29. leden 2006 | Kultura

Třinec – Sta let by se letos dožil bystřický fotograf Karol Kaleta. U této příležitosti nyní pracovnice Muzea Třineckých železáren a města Třince chystají v malé výstavní síni výstavu s názvem Slezsko, můj domov. Na ní budou k vidění nejen fotografie místního umělce, ale také obrazy a několik řezeb. Fotografie Karola Kalety zachytily tehdejší podobu života na jablunkovských vesnicích. Dnes ukazují už dávno zapomenuté práce na polích, loukách a statcích, činnosti lidem tehdy tak důvěrně známé, pro současníky ale nepochopitelně namáhavé. Ukazují zapomenuté cestičky, náměstí i silnice, jejichž nynější podoba má s tou původní pramálo společného. Jsou na nich především lidé, kteří obývali dřevěná stavení v horách a žili v pevném sepětí s přírodou a horami. Karol Kaleta se narodil 15. června 1906 v Bystřici, kde žil a tvořil až do své smrti 25. března 1998. Původně se vyučil truhlářem, ale fotografování jej lákalo víc, a tak začal pracovat v třineckém fotoateliéru až do doby, než si v roce 1926 otevřel svůj vlastní v Bystřici. O čtyři roky později začal tvořit pod značkou Foto Kaleta. Kromě komerčních zakázek dal fotograf plný průchod svému uměleckému cítění a lásce k rodnému kraji, který začal postupně dokumentovat. Nevědomky tak o něm začal ve svých fotografiích vlastně vyprávět budoucím generacím. Většina z jeho snímků je výsledkem pozorování přes objektiv, některé si Kaleta sám aranžoval. Řezbářstvím se začal zabývat až ve svých osmdesáti letech a jeho snímky začaly dostávat plastickou podobu v dřevěných reliéfech.Výstava bude slavnostně otevřena v pátek 10. února a potrvá do konce března. Petra Jurásková