Kravín u svých domů nechtějí

11. únor 2006 | Město

Třinec (pj) - Několik let se už táhne jednání kolem vybudování velkokapacitního kravína v Třinci. Minulý týden vyústilo v petici několika desítek obyvatel, kteří nedaleko plánované stavby bydlí. Ti se obávají zejména zápachu, který se podle nich bude z kravína pro 600 krav linout, ale také zvýšené dopravy a faktu, že kvůli kravínu jejich nemovitosti výrazně klesnou na hodnotě. Kravín plánuje postavit zemědělská firma Agricoop. Peticí se minulý týden zabývala i rada města Třince. Řízení o umístění stavby se ale na několik dnů přerušilo, jelikož se ukázalo, že stavba kravína zasahuje do trasy chystané výstavby vedení vysokého napětí 400 kV do Třineckých železáren. Součástí řízení je i vyhlášení hygienického pásma kolem plánované farmy na základě žádosti společnosti Agricoop. „Stanoviska hygienika a odborů životního prostředí požadujeme k posouzení námitek občanských sdružení a občanů, daných v průběhu řízení. Nic konkrétního zatím nemohu říct, ještě není jasné, jak rozhodneme v případě povolení stavby,“ komentovala vedoucí stavebního odboru Alena Czepcová. Jednání o stavbě kravína začalo v roce 2001 změnou územního plánu. Se stavbou tehdy souhlasil i kraj. V případě, že dojde kvůli kolizi s plánovaným vedením vysokého napětí k významné změně v umístění farmy, požádá město Třinec opět krajský úřad v Ostravě o opětovné posouzení vlivu na životní prostředí - takzvaná EIA. To by mohlo realizaci oddálit o dalších několik měsíců.