Statistici provádí sčítání v regionu

15. březen 2006 | Město

Třinec (pj) – Výběrové šetření v domácnostech probíhá v těchto dnech v některých domácnostech Moravskoslezského kraje. Průzkum s názvem Životní podmínky 2006 provádí Český statistický úřad (ČSÚ) a ukončí ho na konci dubna. Pro své šetření si úřad vybral i město Třinec. „Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní informace o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, nákladech na bydlení a životních podmínkách,” vysvětlil v dopise starostovi Třince ředitel úřadu Jaromír Kartous. Šetření probíhá náhodně v celé republice v deseti tisících bytech prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Ti se podle informací ČSÚ musí prokázat pověřením k výkonu funkce, případně průkazem úřadu. „Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností,” ujišťuje ředitel. Do šetření jsou vždy zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě trvalý pobyt, a tazatelé ČSÚ budou zjišťovat všechny údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu například v oblasti nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek a podobně a pro hodnocení dopadu opatření vlády na životní úroveň domácností.