Region se chystá na ptačí chřipku

16. březen 2006 | Město

Region (il) – Česká republika je mezi zeměmi, kde dosud nebyl prokázán výskyt ptačí chřipky. Ale vyskytla se v okolních zemích. A proto v minulém týdnu zasedaly bezpečnostní a hygienické komise, které s objevením infikovaných ptáků na našem území v brzké době už počítají a připravovaly pravidla nutných opatření. Jedním z nich je také doporučení Krajské veterinární správy občanům, jak postupovat při nálezu a likvidaci uhynulých ptáků. „Pokud lidé najdou mrtvé ptáky, je především nutné zachovat klid a přistupovat k tomu bez obav z nejhoršího. Jsou jasně stanovená pravidla, jak lidé a úřady mají v těchto případech postupovat, aby neohrozili své zdraví,” vysvětluje Jaromír Polášek, ředitel Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.Samotný občan může tělo ptáka zakopat na nejbližším vhodném místě nebo ho spálit v kotli na pevná paliva. Je při tom nutné, aby k manipulaci s ptáky použil přinejmenším ochranné rukavice, roušku, pevné boty a čepici zakrývající vlasy a poté si důkladně umyl ruce mýdlem. Svůj nález může také ohlásit příslušnému obecnímu úřadu. Obec má ze zákona povinnost zajistit předpisovou likvidaci a ohlásit tyto nálezy zodpovědným úřadům. „Zatím jsme na území republiky nezaznamenali žádné podezření na ptačí chřipku a nemáme hlášený žádný pozitivní výsledek vyšetření uhynulých ptáků či drůbeže. Ale je nutné se i na tuto možnost včas připravit a stanovit si, kdo ponese za co odpovědnost a jaké budou úkoly jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Na tom jsme se dohodli minulé úterý,” přiblížil hejtman kraje a šéf bezpečnostní rady Evžen Tošenovský. „Je třeba také zdůraznit, že jde o plán veterinární a jeho cílem je zamezit přenosům viru do chovů drůbeže,” dodal. Podle Evropského centra pro kontrolu a prevencí nemocí ve Stockholmu je riziko přenosu nákazy na člověka mizivé.