Maminky se naučí, jak na počítač

27. březen 2006 | Město

Třinec (piv) - Dva bezplatné kurzy na počítači pro začátečníky probíhají v současné době v Institutu Euroschola v Třinci. Kurzy jsou určené pro maminky na mateřské dovolené, maminky s dětmi do sedmi let a dlouhodobě nezaměstnané ženy. Součástí vzdělávací nabídky je i možnost využít hlídání dětí v době konání kurzů zdarma. „Tímto chceme oslovit zejména ty ženy, které z důvodu péče o dítě mají omezené možnosti ve vzdělávání a následnému uplatnění se na trhu práce,“ vysvětluje Dorota Kacarovová z Institutu Euroschola. Kurzy jsou rozděleny do dvou úrovní, pro začátečníky a pro pokročilé, a probíhají v odpoledních hodinách. Začátečnický kurz trvá jeden měsíc a výuka se koná každé pondělí. Pokročilý kurz je rozdělen do dvou měsíců, výuka probíhá 2x týdně. „Kurzistky mají možnost také využít doplňkových kurzů, a to jak angličtiny, tak administrativy na PC,“ dodává Dorota Kacarovová. Zájemkyně o kurzy, které se budou konat ve čtvrtém a pátém měsíci, se mohou přihlásit osobně v prostorách Institutu EuroSchola na náměstí T. G. Masaryka v bývalém informačním centru nebo telefonicky. Kurzy jsou pořádány v rámci projektu Reintegrace žen ohrožených sociálním vyloučením na trh práce, který je financován z programu Phare 2003 RLZ a státního rozpočtu. Kurzy jsou zároveň akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.