Škola zajišťuje výuku českého jazyka pro cizince

01. duben 2006 | Město

Třinec – Že datel  je pták a datle cizokrajné ovoce, že přídavné jméno jarní vzniká z podstatného slova jaro a celou řadu dalších záludností českého jazyka učí cizince na Základní škole na Slezské ulici v Třinci (6. ZŠ). Škola je jednou ze sedmi v Moravskoslezském kraji, která zajišťuje zdarma výuku češtiny pro děti cizinců z jiného členského státu Evropské unie. Právě minulý týden skončily čtyři děti docházku na doučování, které pro každého trvalo od počátku školního roku plných sedmdesát hodin. „Pro děti z jiných zemí má tato výuka velký význam. Česky sice umí, domluví se, ale někdy nechápou význam nových slov, a proto by v jiných vyučovacích hodinách, jako například v přírodopise či zeměpise, zaostávaly za ostatními. Tomu mají odpomoci právě hodiny navíc, které na škole poskytujeme,“ vysvětluje učitelka češtiny Zlatuše Foltýnová. Na specifický přístup k cizincům se připravuje v semináři Ostravské univerzity – výuka češtiny pro cizince. Právě tady se učí, jak přizpůsobovat výuku českého jazyka dětem cizinců. „Začalo to tím, že jsme uvažovali o dalším využití výuky cizích jazyků v jiných předmětech, až jsme narazili na program vzdělávání cizinců. Nyní se v něm vzdělávají dva vyučující, takže i v dalším školním roce můžeme nabídnout rodinám, které se sem přistěhují z jiných zemí Evropské unie, že jejich dětem pomůžeme překonat počáteční obtíže,“ uvádí ředitelka školy Halina Franková. V hodinách češtiny pro cizince se děti připravovaly se svou učitelkou na další výuku v ostatních předmětech, poznávaly různý význam českých slov, rozšiřovaly slovní zásobu. Pro jednoho česky mluvícího Němce a tři Slováky bylo 70 hodin podle učitelky dostačující. „Obávám se, že u dětí z jiných zemí, které česky umí jen velmi málo, to ale stačit nebude,“ míní Foltýnová. S tím se ale budou muset na škole poprat. Už v nadcházejícím školním roce očekávají s největší pravděpodobností tři žáky z Anglie. V dalších letech by mohli poskytnout službu například pro děti investorů, kteří se za prací přestěhují ze své rodné vlasti.  „Jsme pro to velmi otevřeni, protože děti cizinců jsou pro jednotlivé třídy obrovským přínosem, jelikož mít dennodenní kontakt s perfektní angličtinou je určitě mnohem účinnější než běžná konverzace ve vyučovací hodině,“ domnívá se ředitelka školy. A o tom, že se cizojazyčně mluvícím absolventům doplňkové výuky češtiny hodiny navíc vyplatily, svědčí fakt, že patří k těm nejlepším ve třídě. Petra Jurásková