Získali moderní CNC stroje

03. duben 2006 | Město

Třinec – Moderními stroji pro výuku technických oborů za několik milionů korun bude už za několik dnů vybavena Střední škola, Třinec – Kanada. Díky krajskému projektu Modernizace technického a didaktického vybavení center dalšího profesního vzdělávání se třinecká škola po více než dvaceti letech dočkala obnovy svého strojního vybavení. Studenti a účastníci nejrůznějších rekvalifikací v technických oborech, jako jsou zejména CNC obrábění a svařování, tak budou moci už zanedlouho využívat vybavení, s nimiž se už běžně mohou setkat i v praxi.  „Kvalitní technologie, která by odpovídala současným potřebám, nám už léta chybí. Není v silách samotné školy si takové zařízení pořídit, protože jeho hodnota se pohybuje ve výši několika milionů korun. Kraj nám tímto projektem spolufinancovaným Evropskou unií, jehož celkové náklady pro šest škol podobného typu v našem kraji dosáhly asi padesáti milionů korun, velmi pomohl,“ uvedl ředitel školy Jan Franek. Podle něj zařízení využijí studenti prakticky všech technických oborů, které škola vyučuje. „Víceméně všechny učební obory využívají například technické kreslení. Nyní jsme vybaveni počítači s příslušnými programy, díky projektu budeme mít obráběcí centrum CNC, soustruh CNC, ostřicí centrum a moderní svařovací stroje,“ doplňuje Franek. Nové stroje budou sloužit  pro rekvalifikace nezaměstnaných , pro zvýšení a rozšíření kvalifikace pracovníků strojírenských firem, pro zájemce o zvýšení kvalifikace z řad pracujících a podobně. Zájem o technické obory po letech opět začíná postupně růst. Odpovídá tomu každoročně skladba přihlášených na odborné školy. I v letošním roce Střední škola Třinec – Kanada eviduje obrovský zájem o obor hutník – operátor, kam se přihlásilo 64 žáků a škola může přijmout pouze 23 z nich. Ostatním nabídne v dalších kolech přijímacího řízení jiné obory technického zaměření s maturitou,  například  technické lyceum, které na škole otevřou poprvé právě v příštím školním roce. Plný je také už dnes například obor obráběč kovů či kuchař-číšník pro pohostinství. Petra Jurásková