Před oslavami Dne Země se bude pořádně uklízet

19. duben 2006 | Město

Třinec - Vyčistit město, zasadit strom a přiblížit dětem, jak chránit přírodu. To jsou hlavní cíle každoročních oslav Dne Země, které vrcholí na konci dubna. Letos se s úklidem Třince začne už dnes a postupně se do něj zapojí všichni žáci základních a středních škol ve městě. Hlavní část oslav se chystá na pátek 21. dubna na třech místech. Děti i široká veřejnost dostanou jedinečnou příležitost prohlédnout si sběrný dvůr společnosti Nehlsen Třinec na Tyrské, mohou se podívat do psího útulku a zapojit se do oslav na prostranství u Základní školy na Koperníkově ulici v Třinci (5. ZŠ) u lesoparku. „Do celosvětových oslav se zapojujeme každoročně, takže i pro letošní rok připravil odbor životního prostředí a zemědělství spolu s komisí životního prostředí rady města v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty celou řadu akcí. Až do 28. dubna navíc bude probíhat tradiční týden čistoty, v němž úklid některých částí města zajistí studenti a žáci škol,” upřesňuje Jana Gawlasová, vedoucí odboru životního prostředí třinecké radnice. Oslavy začnou v pátek v 9.00 hodin u 5. ZŠ. Děti čeká zajímavý program zaměřený na ekologii, tedy ukázky práce s přírodním materiálem, povídání o lese, separaci odpadů a jeho druhotném využití, také ukázka monitoringu ovzduší, vody, půdy i měření hluku. Děti si také zasadí strom. Kromě toho se mohou na vlastní oči přesvědčit o zpracování plastů na třídicí lince v Oldřichovicích a také o tom, kam putují ostatní odpadky na třídicím dvoře na Tyrské, a to od 9.00 do 16.00 hodin. Psí útulek bude tento den také veřejnosti přístupný od rána až do 16.00 hodin. I obyvatelé města se každoročně mají možnost do čištění města zapojit. Jako vstřícný krok firma Nehlsen Třinec až do května postupně rozmístí v různých lokalitách města kontejnery na velkoobjemový odpad i mobilní sběrnu nebezpečných odpadů. Letos se na přípravě všech akcí podílí řada občanských sdružení a firem zabývajících se problematikou ekologie. Petra Jurásková