Práce míří do azylových domů

24. duben 2006 | Město

Třinec (piv) – S novým projektem, který má přispět ke zlepšení nabízení sociálních služeb v Třinci i jiných městech, přichází Slezská diakonie. Jmenuje se Já, občan - zkvalitnění a podpora procesu přímé práce s uživateli azylových domů Bethel a probíhá od ledna letošního roku s dobou trvání dvou let. Součástí projektu je zvyšování kompetencí uživatelů formou vzdělávacích a aktivizačních pracovních programů. „Pro naše klienty organizujeme školení, ve kterých se dozvídají různé novinky týkající se sociálních zákonů,” uvádí Roman Folwarczny, vedoucí Azylového domu Bethel Třinec. V rámci vzdělávacích a aktivizačních programů pro uživatele jsou konkrétně v Azylovém domě v Třinci realizovány různé údržbářské aktivity na středisku, skupinové a komunitní setkávání, pracovní aktivity v ergoterapeutické dílně a na Ranči v Neborech. „Naši klienti mohou pracovat v ergoterapeutické dílně, která je součástí Azylového domu Bethel. V rámci projektu jsou připraveny motivační balíčky, to znamená, že si klienti mohou za odpracované hodiny zakoupit určité zboží, například kosmetiku nebo potraviny. Tímto chceme pomoci klientům vytvořit si vztah k práci a umožnit jim získat pracovní návyky,” vysvětluje Roman Folwar- czny. Výrobky z dílny pak využívá Slezská diakonie nebo mohou být darovány, případně prodávány na benefičních akcích. Slezská diakonie považuje odbornou způsobilost za základní předpoklad kvalitního a odpovídajícího přístupu k uživatelům, a proto je projekt zaměřen také na vzdělávání pracovníků v přímé péči. Novou službou, realizovanou v azylových domech Slezské diakonie na základě podpory Evropského sociálního fondu, je zavedení terénní služby streetworker při střediscích. Terénní pracovník má za cíl vyhledávat, mapovat a pracovat s lidmi žijícími rizikovým způsobem života. Streetworker pracuje v azylovém domě už od února, za tu dobu měl možnost se seznámit s chodem domu, zmapovat si terén, ve kterém pracuje, a začít navazovat kontakty a oslovovat potenciální klienty.