Děti zapomínaly dát přednost

07. květen 2006 | Město

Třinec (pj) – Zručně projet mezi překážkami, dobře odpovědět na otázky v dopravním testu a prokázat znalosti při jízdě na dopravním hřišti i ze zdravovědy. To byly úkoly pro více než osmdesát soutěžících druhého ročníku dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou uspořádal odbor dopravy Městského úřadu v Třinci jako místní kolo republikové soutěže BESIP. „Soutěže se letos zúčastnilo 12 družstev dětí z pátých až šestých tříd a 8 družstev ve starší kategorii osmých a devátých tříd. Jejím smyslem je zvýšit bezpečnost silničního provozu a učit správnému chování v silničním provozu už děti,“ uvedla vedoucí odboru dopravy třinecké radnice Miriam Hronovská. Uspořádání soutěže podpořila řada sponzorů ať už finančními či věcnými dary. „Díky nim jsme mohli dětem za vítězství věnovat věcné ceny,“ poděkovala Hronovská. K největším chybám, jichž se na dopravním hřišti děti dopouštěly, patřilo nezastavení na značce STOP a neukazování změny směru jízdy. Někteří soutěžící zapomínali jet vpravo a jiní zase nedávali přednost v jízdě. Přes všechna úskalí nakonec nejlépe dopadly děti Základní školy s polským vyučovacím jazykem z Vendryně v první kategorii i ve druhé kategorii. Nejlepších výsledků dosáhla Magda Jež v mladších žácích a Dominik Drobisz ze žáků starších.