Magisterské studium v Třinci

07. červen 2006 | Město

Třinec (pj) - Vysokoškolské magisterské studium plánuje otevřít v Třinci Vysoká škola podnikání. Vyplynulo to z jednání Akademické rady minulý týden, jehož se zúčastnil i rektor vysoké školy Josef Jünger a zástupci dvou významných místních firem. Magisterské studium bude otevřeno jen v případě zájmu studentů, a to nejdříve od školního roku 2007/2008. „Minimální počet požadovaný vysokou školou je 25 studentů. Třinečtí studenti vysoké školy podnikání, kteří příští rok ukončí bakalářské studium, by tak mohli pokračovat v magisterském stupni a získat akademický titul inženýr. Ke studiu se však budou moci přihlásit také absolventi jiných vysokých škol, kteří si chtějí doplnit vzdělání,“ upřesnila předsedkyně Akademické rady Věra Palkovská. Zázemí konzultačního střediska v Třinci však v případě otevření magisterského studia bude podle vedoucího kombinovaného studia Zdeňka Taussika nutné rozšířit a zkvalitnit. Nyní studuje na Konzultačním středisku Vysoké školy podnikání v Třinci ve třech ročnících 75 studentů. Přijímací řízení do prvního ročníku bakalářského studia se bude konat 21. června a 30. srpna. Studium na této vysoké škole si studující musí hradit.