Na Tyrskou půjde elektroodpad

08. červen 2006 | Město

Třinec (pj) - Sběrný dvůr společnosti Nehlsen Třinec na Tyrské bude sloužit jako místo zpětného odběru elektroodpadu. Obyvatelé i firmy zde mohou bezplatně odvážet například staré ledničky, pračky, televize, počítače, vysavače a podobně. Pracovníci sběrného dvora zařízení připraví pro odvoz a recyklaci. „Pro tato zařízení si jezdí firmy, které jsou zařazeny v systému a vybírají peníze na recyklaci od výrobců. Podle nové vyhlášky už tyto věci nebudou vedeny v evidenci odpadů, ale jsou evidovány jako elektrozařízení. Město za jeho recyklaci dostane velmi malý příspěvek na provozní náklady, který je podobný příspěvku od Ekokomu za třídění a sběr například plastů, papíru a skla,“ vysvětluje Johana Krausová z odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Třinci. Podle nových pravidel dnes zákazník, který si kupuje nové elektrozařízení, zaplatí v ceně výrobku i částku na jeho recyklaci. U výrobků dovezených po 31. srpnu loňského roku by už neměl být na účtu uváděn zvlášť. Povolení od ministerstva životního prostředí mají firmy Elektrowin, Ekolamp a Asekol. Systém funguje tak, že částka, kterou zákazník zaplatí za recyklaci při koupi výrobku, se převede na výrobce nebo dovozce a pak se nasměruje do kolektivního systému. Ten pak jedná s obcemi, platí přepravu do místa recyklace a dohlíží na způsob recyklace.