Bezohlednost cyklisty za statisíce

12. červen 2006 | Město

Třinec (pj) - Skluz v termínech stavebních prací získala minulý týden rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Třinci. Nikoliv však vlastní vinou. Na kole se neznámému cyklistovi podařilo minulou středu zcela zničit už téměř hotovou cestu spojující náměstí s ulicí Lidickou. Minulý týden ji bylo nutné znovu betonovat. „Je to třeba opravit. Bude nutné úsek frézovat a znovu vybetonovat, a tím pádem dojde ke zdržení. Půjde asi o 70 kubíků speciálního betonu, nutného pro tuto stavbu. Škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. A to už není legrace,“ shrnul místostarosta města Stanislav Sajdok (SNK ED). Nedisciplinovaný cyklista unikl během svého činu i hlídačům, kteří se v té době pohybovali v dolní části stavby.