Trestné body zaznamenají radnice

14. červen 2006 | Město

Třinec (pj) – Změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích přinesou nové povinnosti odboru dopravy třinecké radnice. Zavedení bodového hodnocení řidičů si vyžádá vedení evidence v registru řidičů, zároveň budou třinečtí úředníci projednávat námitky a rozhodovat o záznamech a počtu řidičem dosažených bodů. Centrální registr se jménem Eliška spojí třineckou radnici s celostátní sítí. „Budeme mít za úkol zaznamenávat body, na což jsme dostali dotaci na dva pracovníky. Zatím jsme zaměstnali jednoho, než se celý systém spustí,“ upřesňuje Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy třinecké radnice. Právě zavádění systému ale vyřadí na několik dnů všechny evidence vozidel a řidičů v republice, a to v termínu od 27. června do 2. července. „V těchto dnech nebude možné vydat řidičské průkazy, jelikož bude probíhat změna v celém systému. Lidé by na to měli pamatovat a vyřídit si vše raději dřív, pokud řidičák budou potřebovat,“ dodává. Novinkou v zákoně je také zavedení elektronických zkoušek z předpisů v autoškolách, které se budou realizovat na odborech obcí s rozšířenou působností. Kvůli tomu bude třinecký odbor dopravy vybaven 8 počítači, na nichž budou zkoušky probíhat. Za jejich složení žáci autoškol nově zaplatí 700 korun. Ministerstvo dopravy kvůli novele zákona chystá informační kampaň, v jejímž rámci vydá několik desítek tisíc letáků. Třinecká radnice jich dostane asi 1 500 do konce června.