Náměstek ministra vítá tlak na urychlení staveb cest

17. červen 2006 | Město

Třinec – Naplněnost průmyslové zóny Třinec Baliny, připravovaná stavba mimoúrovňového křížení v Třinci Konské a také setkání s podnikateli v rámci setkání Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka (ÚS). To byl důvod návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Szurmana v Třinci minulý týden v úterý. Pozitivně hodnotil zejména úspěšné zaplnění třinecké průmyslové zóny místními podnikateli, do níž jako první vstoupila firma Vesuvius před třemi lety a nyní se připravuje k zahájení výroby a svou výrobní halu před několika týdny kolaudovala společnost Ergon, která zaměstná zdravotně postižené. V těchto dnech probíhá příprava další průmyslové zóny, a to v Nošovicích v souvislosti s příchodem automobilky Hyundai. „Všichni z této oblasti mají určitě radost, že vláda uvolnila prostředky do infrastruktury. Součástí těchto prostředků je i 280 milionů korun na nadjezd tady na Balinách, který je velmi důležitý, protože dopravní pohyb zde musí být zajištěn a pomůže zdejší dopravní situaci,“ uvedl Szurman, který byl hlavním vyjednavačem ministerstva s Hyundai. Podle něj je teď hlavním úkolem státu přesvědčit také slovenskou stranu, aby navázala na budované komunikace v Česku. O nárůstu automobilové dopravy hovořil mezi podnikateli i generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala. Připomněl, že kamionová doprava každý rok výrazně stoupá a s příchodem Hyundai bude situace ještě horší. V plném provozu až o 3 500 kamionů denně. Znovu apeloval na urychlení úseku Třanovice – Nebory, Nebory – Oldřichovice a Oldřichovice – Bystřice v rámci druhé etapy. Slezská silniční iniciativa proto například navrhuje pilotní projekt výkupu pozemků pod komunikacemi prostřednictvím obcí, od nichž by mohl investor stavby Ředitelství silnic a dálnic pozemky vykoupit za stejnou cenu. To by mohlo přípravu stavby značně urychlit. Szurman připomněl, že Hyundai určitě hodlá zahájit výrobu v roce 2008. „Proto je vše připraveno tak, aby ty nejzatíženější komunikace byly realizovány co nejdříve a jejich stavba je podle časového rozvrhu rozdělena do tří etap. Rok 2010 je stěžejním datem dokončení komunikací, k němuž bychom chtěli směřovat,“ řekl. Podpořil rovněž snahu místní samosprávy a podnikatelů o urychlení veškerých prací na přípravě stavby silnic. „Tlak z regionu od vás určitě pomůže s vyjednáváním s dalšími resorty,“ ujistil přítomné podnikatele Szurman. Petra Jurásková