Z oken nemocnice zněl smích

25. červen 2006 | Město

Třinec (pj) - Veselý smích dětí se ve středu dopoledne ozýval z oken Nemocnice Třinec, které vedou na dětské oddělení. Malé pacienty přišli rozveselit klauni doktor Budík a sestřička Bětka, kteří svým humorným povídáním a scénkami vtáhli hned všechny děti do hry. Ty se smály na celé kolo už v první minutě, kdy roztržitá Bětka a popleta doktor Budík vstoupili do herny na dětském oddělení nemocnice. Většinou ve chvíli, kdy doktorovi něco upadlo, ale hlavně, když se ozval podivný zvuk z prdícího pytlíku. To se děti mohly smíchy potrhat. „Děti jsou nesmírně vnímavé a citlivé. Pobyt v nemocnici pro ně může znamenat stresující zážitky a smutek z odloučení od nejbližších. My chceme, aby se dítě smálo - úsměv dítěte je to nejcennější a přitom k němu stačí tak málo. Pokud se nám podaří rozesmát třeba jen několik dětí, naše práce má smysl“, říká Lenka Krejbichová z občanského sdružení Zdravotní klaun. V Třinci se klaunům rozveselení skutečně podařilo, smály se všechny děti z herny a čile se zapojily také do hovoru s klauny. Zábavné dopoledne připravilo občanské sdružení Zdravotní klaun a Nadace Eurotel, která každý rok předává třinecké nemocnici Go kupony do pěti mobilních telefonů, jejichž prostřednictvím mohou děti volat rodičům a kamarádům domů během své hospitalizace. „Volání využívají hlavně děti, pokud chtějí mluvit se svými blízkými, ale také zdravotníci na oddělení při jednání s rodiči. Díky telefonům dnes děti pobyt v nemocnici snáší rozhodně lépe,“ potvrzuje vrchní sestra dětského oddělení Anna Koždoňová. Programy zdravotních klaunů jsou pro nemocnice zdarma. Téměř všechny náklady jsou hrazeny z finančních darů, jejichž výše ročně umožňuje navštívit více než 15 000 dětí ve věku od 1 do 17 let.