Rucki: Děti nenechávejme bez dozoru

30. červen 2006 | Lidé

Nadcházející prázdniny jsou toužebně očekávány všemi školou povinnými dětmi. Zároveň ale trávení volného času může skrývat také různá nebezpečí. Je to tradičně doba, kdy vzrůstá počet dětských úrazů. Většině z nich lze předejít. Čeho se vyvarovat a na co si dát během letních radovánek pozor, jsme se ptali primáře dětského oddělení Nemocnice Třinec Štěpána Ruckého. Jaké druhy úrazů jsou u věkové skupiny dětí a mládeže typické pro období prázdnin? V jakém věku jsou děti nejvíce ohroženy? S tím, jak děti mají o prázdninách více volného času a více se pohybují v terénu, jsou více ohroženy úrazy. K nejčastějším patří zlomeniny končetin, které vznikají následkem různých pádů – z houpačky, z kola, z koně. Stejnými mechanizmy dochází k poraněním hlavy. Nejčastěji je to otřes mozku nebo povrchní poranění hlavy, vzácněji se může objevit závažné krvácení pod pleny mozkové. K závažným úrazům patří rovněž poranění vnitřních orgánů, například jater, ledvin nebo sleziny. O prázdninách jsou však děti ohroženy více i některými neúrazovými příhodami – jako píchnutí hmyzem s následnou těžkou alergickou reakcí, přehřátím nebo i popáleninami od slunečního záření. Bez kterých ochranných prostředků by děti neměly vyrážet z domu? Při jízdě na kole by děti určitě neměly zapomenout na přilbu na hlavě. Je to prostředek, který dovede výrazně snížit riziko závažných poranění. Při teplém a slunečném počasí je nutno pamatovat na dostatečný přísun tekutin, a dále nezapomenout prostředky, které chrání kůži před poškozením slunečním zářením – to znamená účinné opalovací krémy. Před slunečním zářením pomůže také ochránit pokrývka hlavy, zejména světlé barvy. Zvláště menší děti by neměly zůstávat bez dozoru – u vody nebo na frekventovaných místech. Může se stát, že jsme svědky vážného úrazu nějakého dítěte. Co je nutné vědět a udělat, abychom zajistili rychlý zásah lékařů? Jaká je nejefektivnější cesta, jak přivolat pomoc? Co nejrychlejší přivolání pomoci tím, že vytočíme číslo 112 a uvedeme místo nehody nebo úrazu a popíšeme, co se stalo. Je to samozřejmě důležité, ale neměli bychom zapomenout na poskytnutí alespoň základní první pomoci. Pokud se někdo dusí, protože mu zapadl jazyk, je třeba mírně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist a otevřít ústa, čímž dojde k uvolnění dýchacích cest. Pokud existuje podezření na poranění krční páteře, měli bychom se vyhnout větší manipulaci s ní. Zahájení i neodborného pokusu o oživování, tedy masáže srdce a dýchání z úst do úst je lepší než nicnedělání. Hraje v prevenci úrazů důležitou roli rodičovský přístup a příklad? Rodiče samozřejmě mají velký vliv na chování svých dětí. Nejde jen o informovanost dětí, ale o osvojení si určitých dobrých návyků. Pokud rodiče opakovaně nenásilným způsobem trvají na nošení přilby při jízdě na kole, používání bezpečnostních pasů v autě a vyhýbání se jinému rizikovému chování, je větší naděje, že děti přijmou tento způsob chování za vlastní. Pozitivní příklad rodičů samozřejmě ještě více umocňuje tyto vlivy. Kterým místům by se měly děti raději vyhnout? Děti, zvláště starší školní děti, rády prozkoumávají nová a neznámá místa. Někdy také experimentují a přeceňují své síly. Největší rizika úrazů jsou spojena s hraním si v opuštěných budovách, na staveništích, poblíž frekventovaných silnic či železnice. Také koupání v neznámých místech v řece nebo rybníce přináší větší riziko utonutí. Rodiče by se měli zajímat o to, kde jejich děti tráví svůj volný čas a kde si hrají. Dětský i dospělý organizmus mohou ohrozit infikovaná klíšťata. Jaké jsou zde možnosti prevence a jak klíště správně odstranit? Klíšťata mohou přenášet dvě infekční nemoci – lymskou boreliózu a klíšťový zánět mozku. Před infekcí je možné chránit se různými způsoby. Zaprvé je vhodné omezit možnosti přisátí klíštěte ke kůži. Toho lze dosáhnout tím, že při návštěvě lesa bychom měli nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a používat prostředky odpuzující hmyz. Když už k přisátí klíštěte dojde, záleží na tom, aby bylo z kůže co nejdříve odstraněno. S délkou přisátí totiž stoupá i riziko nakažení. Při odstranění klíštěte používáme pinzetu a klíště odstraňujeme jemnými viklavými pohyby. Místo vpichu je vhodné poté ošetřit dezinfekčním prostředkem. Proti klíšťové encefalitidě je možné očkování. To je však nutné zahájit již před sezonou. Očkování proti borelióze možné není, zde je zapotřebí pozorovat místo vpichu. Pokud se na kůži objeví zarudnutí, které se kruhovitě šíří do okolí, je nutné vyhledat lékaře. Je, nebo není pro děti vhodná klimatizace v autech? Klimatizace – například v budovách nebo automobilech, dovede zpříjemnit horké dny. Měli bychom se však vyhýbat velkým teplotním výkyvům, které mohou přispět ke vzniku nachlazení či infekcí dýchacích cest. V horkých dnech není tedy vhodné mít klimatizaci zapnutou na maximum a udržovat teplotu 20 stupňů, ale spíše o něco vyšší. Vzpomenete si nakonec na nějaký případ, který je modelovým příkladem letního úrazu a měl naštěstí dobrý konec? Napadá mě jeden případ, který asi není modelový, ale přes katastrofální začátek skončil dobře. Jedno malé dítě bylo nalezeno, jak leží v bezvědomí v dětském bazénku ve vodě a nedýchá. Lékaři z přivolané rychlé zdravotnické pomoci se podařilo u dítěte obnovit životní funkce. Malý pacient byl pak převezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde se z této příhody zcela zotavil. Při dalším vyšetřování se nepodařilo zcela uspokojivě objasnit, jak k této příhodě došlo. Je to však případ, který je velkým výstražným znamením, abychom děti – zvláště v batolecím a předškolním věku – nenechávali bez dozoru. Děkuji za rozhovor. Iva Lupková