Studenti na vozíku mapovali bariéry v Třinci

13. červenec 2006 | Město

Třinec - Několik desítek kilometrů po chodnících projeli během posledního červnového týdne studenti na vozících pro invalidy. Jejich úkolem totiž bylo zmapovat pro potřeby města skutečné architektonické bariéry, na které tělesně postižení lidé v Třinci narazí. Během svých cest zkoumali, jestli vozíčkář přejede z jednoho konce chodníku na druhý bez potíží nebo jen s pomocí, jestli může vejít do veřejné budovy, jako jsou školky, školy či úřady, ale také reakce lidí. Všechna úskalí pečlivě zaznamenávali do mapy, která bude sloužit pro vyhodnocení skutečné bezbariérovosti ve městě v rámci opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Třince, který zpracovává odbor sociálních věcí. „Situace pro vozíčkáře není příliš dobrá, mají dost špatné podmínky,” vyjádřili se například v jednom z postřehů studenti po svých prvních zkušenostech s jízdou na vozíku. Studenti Středních škol v Třinci na Kanadě a Soukromé obchodní akademie a hotelové školy v Třinci město mapovali ve tříčlenných skupinách, z nichž jeden vozík vezl, druhý na něm seděl a třetí zapisoval postřehy. Ti sedící na vozíku se prý setkávali jak se soucitnými pohledy, tak s nepříjemnými reakcemi. „Například v jednom případě žena zaparkovala na sjezdu pro vozíčkáře, a když jsme ji na to upozornili, ještě se ohradila,” podotkli další ze studentů. „Díky nasazení studentů, vstřícnosti vedení škol, která našla pochopení pro tuto akci, a v neposlední řadě také díky příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, která pro akci zapůjčila invalidní vozíky, je poprvé v historii město pečlivě zmapováno co se týče ulic Starého města, Lyžbic, Terasy, Kamionky i Sosny a Kanady,” komentovala Pavlína Zubíčková, koordinátorka komunitního plánování. Jak uvedla, výsledky mapování budou sloužit odborům dopravy a investic městského úřadu a architektonické bariéry ve městě mají být průběžně odstraňovány. Petra Jurásková