Turistické objekty jsou pro postižené nedostupné

16. červenec 2006 | Město

Třinec – Zpřístupnit Beskydy zdravotně postiženým lidem a rozšířit pro ně turistické možnosti. O to se snaží projekt Beskydy pro všechny, na němž v Třinci a okolí pracuje několik institucí v rámci iniciativy Evropské unie Equal. Výsledky provedeného šetření zatím bohužel ukazují, že handicapovaní lidé se do hor na výlet či odpočinek příliš nedostanou. Nejsou tu pro ně vhodné podmínky. Komise složená ze zástupců občanů s různými druhy postižení v oblasti zraku, sluchu či pohyblivosti spolu s odborníky projektu i rodiči postižených dětí navštívila 110 turistických zařízení a dalších objektů cestovního ruchu na území Těšínských Beskyd. „Ze 77 ubytovacích zařízení jich vyhovovalo pouze 5, nutné úpravy dílčího rázu si vyžaduje 20 objektů a vyhovujících pro všechny druhy handicapu kromě vozíčkářů je 47 objektů, zcela nevyhovuje 5 dalších,” uvedla mimo jiné během veřejného fóra projektu na konci června Eva Dudová. Z třiatřiceti objektů s restauračními službami vyhovovalo také pouze 5 z nich, ostatní buď potřebují dílčí úpravy, nebo jsou pro vozíčkáře zcela nevyhovující. „Velká většina navštívených objektů není architektonicky vybavena pomůckami či bezbariérovostí pro zdravotně postižené občany, ale někteří provozovatelé těchto objektů mají s těmito skupinami zkušenosti a dokáží jim vyjít vstříc,” zhodnotila Dudová. Jedním z dalších důležitých prvků projektu je ochranná známka Bez bariér, kterou v budoucnu obdrží každé turistické zařízení, které splní podmínky pro její udělení. Těmi je nejen bezbariérový vchod, vyhovující upravené obrubníky či existence signalizačního zařízení pro sluchově postižené, ale také proškolený personál, který bude mít správný přístup k osobám se zdravotním postižením. K dalším aktivitám projektu patří rozvoj sociálního podnikání jako možné formy uplatnění pro nezaměstnané z horských oblastí Moravskoslezského kraje a různé vzdělávací programy v této oblasti. K jejich zaměření přispělo právě několik uskutečněných diskusních fór a pracovních setkání mezi handicapovanými osobami, podnikateli, komunálními politiky i zástupci cestovního ruchu, úřadů práce a podobně. Strategie pro rozvoj sociálního podnikání bude nabídnuta všem vhodným regionům České republiky. Projekt má být ukončen v květnu roku 2008. Petra Jurásková