VOLBY 2006: Bytová problematika

06. září 2006 | Město

PŘEDVOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 V posledních čtyřech letech město Třinec rekonstrukcí nebo novou výstavbou získalo 82 bytů. 45 z nich je situováno na sídliště Kanada. Na dva ze tří rekonstruovaných domů město získalo dotaci. S pomocí dotace se městu v loňském roce podařilo dokončit také zcela nový bytový dům s 37 malometrážními byty na ulici Komenského v centru města. Celkově má radnice v majetku 1 800 bytů a 10 přístřeší pro případy vystěhování a podobně. V pořadníku eviduje 900 žádostí o byt. Ročně o bydlení v městském bytě požádá asi stovka nových žadatelů. Město však v průměrů přidělí ročně asi 40 bytů. Víc jich bývá v obdobích, kdy dojde ke kolaudaci nových či rekonstruovaných bytových jednotek. K poslednímu velkému prodeji městského majetku v podobě bytů došlo v roce 2004. Město odprodalo 363 bytů, z toho většinu (226) nájemníkům, a 137 bytů převedlo na společnost Byty Třinec. Jak chtějí kandidáti stran řešit bydlení v Třinci? Coexistentia – Roman Suchanek Bydlení je významnou součástí života každé rodiny, každého občana, proto bylo, je a musí být pro zastupitelstvo města řešení problémů souvisejících s bydlením prioritou. Zřejmě i nadále, ale nebude jiný způsob řešení tohoto problému, než je tomu dnes, tj. půdními nadstavbami a rekonstrukcí volných nebytových prostorů.  To je ale naše vize, zpracovat urbanistickou studii jak využit rovné střechy některých obytných budov (Terasa) nejen pro půdní nadstavby, ale dokonce pro jejich ozelenění. ČSSD – Miroslav Doseděl Město musí přednostně řešit řadu problémů, které se dotýkají života obyvatel jako celku. Město se přímou výstavbou bytů bude zabývat jen výjimečně, protože městský rozpočet bude zřejmě vždy nedostatečný pro realizaci všech požadavků. Podle našeho názoru, díky výstavbě sídlišť zejména v 60. a 70. letech minulého století, je v Třinci poměrně velké množství bytů. Problémem je jistě kvalita těchto bytů, jejich vybavení a komfort, který jejich uživatelům poskytují. Město, v těch případech, kdy je vlastníkem bytového fondu, se tedy bude muset zaměřit na opravy a rekonstrukce tohoto fondu tak, aby takové byty byly na potřebné úrovni. Otázku budoucího dostatku nebo nedostatku bytů ve městě bude zcela jistě ovlivňovat individuální výstavba občanů, kteří pořízením vlastního bydlení uvolní bytovou jednotku. Město k řešení bytové otázky z hlediska počtu disponibilních bytů může přispět tím, že bude vytvářet příznivé podmínky pro individuální výstavbu občanům města poskytováním vhodných lokalit, případně tvorbou nových lokalit a rychlým bezproblémovým vyřizováním nutných formalit. V neposlední řadě je potřeba také provést důslednou revizi využitelnosti městských bytů stávajícími nájemníky. KDU-ČSL – Michael Trojka Neustále slyšíme otázky: „Kolik se postavilo bytů za poslední čtyři roky, kolik lidí je v pořadníku, kolik vlastní město bytů?“ Ale já se ptám, je to opravdu toto, co trápí naše občany? Myslím, že mnohem více je tíží sekundární bytový servis, což znamená, kde zaparkovat auto v 17 hodin na Sosně? Jaká bude výška neregulovaného nájemného? Jaká bude cena tepla či svozu odpadu? Toto má prioritně město řešit a teprve v druhé fázi uvažovat o rozšíření bytového fondu a to především formou rekonstrukcí, či půdních nástaveb.                                                                                                                             KSČM – Jaroslav Hýbl V Třinci je dostatek bytů a výstavba nových není zapotřebí. Chybí ale malometrážní byty například pro starší občany či sociálně potřebné. Naším cílem je udržet přijatelné ceny nájmu a získané peníze vždy reinvestovat do rekonstrukcí. Nejdůležitější z nich je zateplení budov a výměna oken, což je velmi důležité vzhledem k růstu energií. Bytový fond města nechceme rozprodávat. Nezávislí - Zbigniew Chodura V úvodu musíme konstatovat, že se jedná o velmi zanedbanou oblast komunální politiky ve městě. Mj. to dokazuje, že za poslední čtyři roky se ve městě postavilo jen 37 nových bytů a dalších 45 se rekonstruovalo ve velmi nevhodném prostředí v blízkostí Třineckých železáren. Cílem volebního programu hnutí Nezávislí v bytové oblasti je: zpracovat koncepci bytové výstavby na nejbližších 10 let! Znamená to: připravit lokalitu pro výstavbu řadových domků s podílem financování státu, města, občanů, připravit lokalitu pro výstavbu malometrážních sociálních bezbariérových (tzv.startovacích) bytů s přístupným nájemným hlavně pro sociálně slabší a mladé rodiny chceme podporovat bytové družstevnictví jako efektivní a kvalitní systém výstavby, správy a obnovy bytového fondu na neziskovém principu. ODS – Radim Přeček Chceme investovat více finančních prostředků do údržby a oprav bytových domů, postupně prosazovat snižování energetické náročnosti budov, v nejvyšší možné míře využívat dotací ze státního rozpočtu i evropských fondů, část městského bytového fondu uvolnit k privatizaci současnými nájemníky přičemž získané prostředky zpět investovat do bytového fondu a rozvoje bydlení. Chceme rovněž podporovat individuální výstavbu v integrovaných obcích. SNK ED (Třinecká volba 2006) – Igor Petrov Problém bytů v Třinci se stal po roce 2000 sociálním problémem. Bytů není nedostatek, jsou ale pro některé naše spoluobčany cenově nedostupné. Povinností města je postarat se o ty, kteří se o sebe sami postarat nemohou (s tím, že se o sebe postarat skutečně nemohou, ne nechtějí, jak tomu v mnoha případech bohužel je). Nadále by měla probíhat výměna bytů tak, aby byla finančně přijatelná pro jednotlivé nájemníky. Město by ve svém vlastnictví mělo mít takový počet bytů, aby sociálně potřebným umělo v určitém čase pomoci. To je smyslem občanské bytové politiky ve městě. Všechno ostatní se dnes již děje prostřednictvím realitních kanceláří na komerční bázi. A město se o ty sociálně potřebné, myslím, stará dobře. Sdružení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec – Věra Palkovská Větším problémem než nedostatek bytů v Třinci je jejich finanční dostupnost. A proto chceme získat finanční zdroje z programů, určených na rozvoj bydlení na výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny - takzvané startovací bydlení. Z pohledu dlouhodobé strategie by pak byty v majetku města měly prioritně sloužit sociálně slabším a těm, kteří se dostanou do tíživé životní situace, například handicapovaní či ženy samoživitelky a podobně. ostatní témata ke komunálním volbám 2006 v Třinci »