V Neborech usilují o znovuzrození sboru dobrovolných hasičů

16. září 2006 | Město

Třinec - Sté výročí svého založení oslavil na konci srpna Sbor dobrovolných hasičů Nebory. Jeho dlouholetý člen a starosta sboru Vladislav Chmiel rád vzpomíná a vypráví nejen o jeho historii, ale i současnosti. „Hasičský sbor podle sdělení starších občanů a dochované fotografie byl založen skutečně v roce 1906. V té době celé území Čech, Moravy a Slezska, tedy i Těšínsko, spadalo pod Rakousko-Uhersko. Nezachovaly se však žádné písemné zprávy ani záznamy v obecních kronikách. Není ani známo, kdo tento spolek před sto lety založil. Přesnější a pravdivější zprávy se objevují až po ukončení světové války v roce 1918. Podle žijících členů byl dlouholetým velitelem Jan Madeja, mistr Třineckých železáren,“ vzpomíná Vladislav Chmiel. Veřejně prospěšná činnost hasičského sboru byla na velice dobré úrovni až po skončení druhé světové války. Hasičský sbor se zúčastňoval pravidelně okrskových cvičení, pravidelností se stávaly i hasičské výlety na Romanové louce a na školních hřištích. Hasiči byli v obci velmi vážení. „Hasiči plnili také preventivní činnost, prováděli prohlídky rodinných domků a hospodářských objektů v obci. Dominantou hasičské zbrojnice je sušicí věž, která byla obnovena v roce 1978. Byla postavena železná konstrukce nové věže, ukotvena a oplechována a taková slouží dodnes,“ připomíná Vladislav Chmiel. V roce 1988 byl zvolen nový výbor, ale činnost sboru dobrovolných hasičů začala stagnovat. Mezi mladými lidmi nebyl zájem a v roce 1992 hrozilo téměř úplné zrušení sboru a prodej hasičské zbrojnice. To se naštěstí dozvěděl dlouholetý zasloužilý člen Karel Gajdacz. Začal jednat s bývalým třineckým starostou Janem Starým a po několika jednáních byla požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Nebory vrácena. K dalším změnám došlo loňském roce. V dubnu zemřel stálý člen Erich Cymerek a čtyřčlenný sbor nemohl existovat. Jako pátý člen byl přijat Jan Říman. Činnost sboru nabrala svěžího větru, když se v témže roce přistěhoval do obce Andrejan Červeňak, který se ujal náborové práce. Nové členy získává zejména z řad mladých lidí. „V současné době máme dvanáct mladých kluků, s čestnými členy je nás dohromady dvacet osm. Tím to nekončí, budeme přijímat ještě nové členy,“ nadšeně dodává Vladislav Chmiel. Činnost sboru je zatím velmi aktivní. Hasičům se podařilo získat stříkačku od kolegů z Podlesí, navíc se rozhodli získat finance a oslovují sponzory. Aktivita nezůstává bez odezvy, neborští hasiči oslavují první triumf. Letos v květnu bylo uspořádáno cvičení okrsku města Třince na hřišti TJ v Neborech. Na soutěži hasiči z Nebor skončili na třetím místě. Petr Ivan