MHD bude jeden den zdarma

20. září 2006 | Město

Třinec (pj) - Zadarmo bude v Třinci přeprava v autobusech MHD. Ale jen v průběhu pátku 22. září. Město Třinec totiž společně se společností Bus Slezsko podpoří čtrnáctý ročník celostátní akce Den bez aut. Připojit se k ní může každý. „Hlavním cílem akce je poukázat na trvalé poškozování lidského zdraví a životního prostředí nadměrnou automobilovou dopravou ve městech a upozornit na jiné možné způsoby dopravy,“ vysvětluje Anna Turoňová z odboru dopravy třinecké radnice. Své sympatie může každý vyjádřit tím, že tento den nepoužije k přepravě auto, ale veřejnou dopravu, kolo či vlastní nohy. „Třinec patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nezatěžují jej pouze emise z průmyslových podniků, ale stále větší hrozbou jsou neustále se zvyšující koncentrace oxidu dusíku a přízemního ozonu v místech s intenzivní dopravou,“ upozorňuje Turoňová. Součástí akce je také nabídka dopravce pro ty, kteří se rozhodnou nechávat auto doma častěji. Každý zákazník, který si pořídí novou čipovou kartu v týdnu od 18. do 22. září, dostane od společnosti Bus Slezsko bonus 100 korun ve formě vkladu do elektronické peněženky. Navíc je tento týden možné zadarmo odložit autovrak na sběrném dvoře společnosti Nehlsen Třinec na Tyrské. Sběr starých vraků aut tady bude probíhat denně od 7.00 do 17.00 hodin. Zapomenout by si majitel vraku neměl občanský průkaz a velký technický průkaz vozu.