VOLBY 2006: Podnikání

20. září 2006 | Město

PŘEDVOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 V neskutečném množství předpisů a povinností z nich plynoucích se musí dnes orientovat malý či velký podnikatel. Jen letos stát vyprodukoval 15 novel živnostenského zákona. Malý živnostník, který si nemůže dovolit účetní, pak zasypává dotazy živnostenský úřad a další instituce. Vstup do podnikání se od 1. 8. usnadnil díky projektu ZAP - Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a průběhu podnikání. Vznikla celorepubliková síť Centrálních registračních míst pro podnikatele (CRM), a to na všech živnostenských úřadech. Zde podnikatel získá veškeré formuláře, registrace či přihlášky, aby nemusel obcházet jednotlivé instituce. Jakékoli změny týkající se podnikání je možné hlásit zde. CRM totiž spolupracuje s dalšími úřady. Podle informací z Živnostenského úřadu v Třinci v regionu nejčastěji žadatelé chtějí vydat živnostenský list s předmětem podnikání koupě zboží a maloobchod, velký počet je i řemeslníků. Celkově je podle statistik v Třinci 10 100 živností. Lze nějakým způsobem vylepšit podnikatelské prostředí v Třinci?
Coexistentia – Roman Suchanek Dokumentů na podporu podnikání ve městě bylo přijato dost. My si stanovujeme úkol kontroly přijatých cílů a úkolů, budeme usilovat, aby podnikatel, který přijde na MÚ vyřídit svoje problémy, vždy byl žádoucím klientem a ne nežádoucím obtěžovatelem. Důležité pro rozvoj podnikání rovněž je, aby potenciální podnikatel měl možnost pro svoje podnikání si vybrat z nabídky vhodnou lokalitu nebo nebytové prostory, a to za přijatelný nájem. Preferovat budeme ty podnikatelské aktivity, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti. ČSSD – Miroslav Doseděl Město respektive orgány města mohou bezprostředně podporovat podnikání tím, že budou poskytovat co nejlepší podmínky novým podnikatelům pro zahájení jejich činnosti a překonání případných počátečních potíží. V praxi by se jednalo o vstřícné jednání úředníků při řešení nezbytných formalit, o poskytování vhodných prostor nebo pozemků včetně jejich případných úprav, o aktivní spolupráci se začínajícími podnikateli s cílem usnadnit rozjezd podnikatelských aktivit. Největší a nejúčinnější podporou drobného podnikání je však získání velkých investorů, kteří by své podnikatelské záměry realizovali přímo v Třinci nebo v našem regionu. Velké firmy pro svou vlastní činnost potřebují řadu služeb a poskytují výdělek vlastním zaměstnancům. Tím vytvářejí podmínky pro vznik nových jednotek drobného podnikání. KDU-ČSL – Michael Trojka Na tuto otázku se přece nedá odpovědět jinak, než ano. Již minulý týden jsem napsal o nutnosti vybudovat další průmyslovou zónu pro dodavatele korejských automobilek Kia a Hyundai a rozhodně se nebudeme bránit žádným dalším pozitivním podnikatelským aktivitám. Určitě ale zamezíme výstavbě takových subjektů, které vážně narušují životní prostředí města Třince. Pokud by nějaký podnikatel chtěl například postavit spalovnu odpadů, řekneme rezolutní NE.                                                                                                                KSČM – Jaroslav Hýbl Každé podnikání vytváří pracovní místa. Město může napomoci prostorami, nájmy, pozemky a taky vstřícný přístup městských úředníků může napomoci v administrativních záležitostech začínajícím podnikatelům. Je třeba vytvářet co nejpříznivější podmínky pro podnikání. Nezávislí - Zbigniew Chodura ODS – Radim Přeček ODS Třinec obhajuje zásady svobodného tržního podnikání, chceme vytvářet rovné a spravedlivé podmínky pro všechny podnikatele a investory ve městě, napomáhat zvyšování kultury a solidnosti podnikání a dále odbourávání přebytečné byrokracie pro podnikatele. V rámci možností se budeme snažit formou grantů a dotací motivovat podnikatele ke zvyšování počtu pracovních míst. Chceme rovněž provést mezi podnikateli anketu s otázkou zaměřenou na zlepšení podnikání a jeho podmínek. SNK ED (Třinecká volba 2006) – Igor Petrov Největší prostor pro podporu podnikatelů vidím především v daňové podpoře, ta ale nenáleží do kompetencí města. Radnice ve městě může naplnit myšlenku zjednodušení registrace podnikatele a zajistit vstřícný přístup úředníků. Pozitivně vnímám také záležitost průmyslových zón, což by se v Třinci mělo dít dál. Krásným příkladem je vznikající projekt hotelového domu, kde půjde o přímou podporu začínajícím podnikatelům. Takové záležitosti budeme podporovat. Sdružení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec – Věra Palkovská Získáváním významných investic a velkých investorů vzniká možnost podílet se na subdodávkách, a tím pádem se mohou rozvíjet i podnikatelské příležitosti ve městě. Spolupráce, mapování a řešení problémů malých a středních podnikatelů prostřednictvím Územní sekce hospodářské komory je cestou k pomoci, kterou může město zprostředkovat. A nakonec vidím podporu ve vytváření vstřícného prostředí a pozitivním přístupu na městském úřadu. ostatní témata ke komunálním volbám 2006 v Třinci »