VOLBY 2006: Kulturní vyžití, sport, rodina

27. září 2006 | Město

PŘEDVOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 Ve městě je celá řada možností pro kulturní i společenské vyžití. Město bude například v příštím roce provozovat také dům dětí a mládeže, financuje sportovní areál STaRS, finančně podporuje malé sportovce a několik desítek sdružení a organizací prostřednictvím grantů na kulturu a sport, provozuje knihovnu a kino. Za poslední čtyři roky se ve městě vybudovalo také několik dětských hřišť – na sídlišti Sosna, na rekonstruovaném náměstí Míru, hřiště Pastelka u kulturního domu Trisia, víceúčelové hřiště u domu dětí a mládeže, skate park otevřen letos a podobně. Zejména maminkám s malými dětmi je určen klub Sluníčko na sídlišti Sosna, po celý rok je ve městě dostatek kulturních aktivit v podobě výstav, představení pro děti, koncertů, divadelních představení a podobně, valná část z nich je podporována z městského rozpočtu. Co chtějí dělat pro rodiny s dětmi?
Coexistentia – Roman Suchanek Kulturní, osvětová a sportovní (turistická) aktivní činnost je naší polské menšině vlastní. Příkladem toho jsou soubory Hutnik, Zgoda, Oldřichovice,pořádání např. dožínek v Gutech a Oldřichovicích a vánočních koncertů našich regionálních souborů v TRISII. Naše PZŠ každoročně organizují olympiády, kterými jsou „Mistrzostwa w lekkiej atletyce“ a „Zjazd Gwiaździsty“. Pokračování těchto aktivit budeme zabezpečovat dobrovolnou prací členů našich organizací a získáváním grantů města, kraje a ze sponzorských darů. Co nám schází? Bylo kdysi zvykem, že v TRISII vystupovala pravidelně např. opereta z Gliwic a řada dalších polských umělců. Budeme hledat možnosti vrátit všem občanům Třince tento kontakt zajištěním financí z fondů Interreg. ČSSD – Miroslav Doseděl Kulturní vyžití jednotlivců nebo jednotlivých rodin bude v podmínkách moderní společnosti vždy individuální záležitostí. Podle našeho názoru jsou v našem městě podmínky pro kulturní vyžití již nyní dobré a v budoucnu budou ještě zainteresovanými organizacemi vylepšovány. Nabídka různých akcí je pestrá, občané mají z čeho vybírat. Jiná je situace v otázkách sportovního vyžití. Dobré podmínky a předpoklady jsou vytvořeny pro občany, kteří se chtějí sportu věnovat organizovaně, to znamená v jednotlivých sportovních oddílech. Městu a jeho občanům však chybí investičně nenáročná malá hřiště, různé plácky, na nichž by rodiče umožnili dětem a případně i sami sobě se sportovně vyžít. Budování sítě takových zařízení pro skutečně amatérské provozování sportovních aktivit dětí a jejich rodičů by mělo být součástí programu rozvoje města(grantová politika). KDU-ČSL – Michael Trojka Především se pokusíme obnovit vztah ke kulturnímu dědictví národa, vztah ke kulturním tradicím. Zasadíme se o vznik kulturního festivalu a také o vznik ochotnického divadla v Třinci. V oblasti sportu podpoříme výstavbu bobové dráhy a zábavního centra v katastru města Třince, které by sloužilo mládeži, dospělým jedincům, ale i seniorům. Podpoříme investora ve výstavbě víceúčelové sportovní haly „Gorol arény“. KSČM – Jaroslav Hýbl V době počítačů je nutno působit na rodiny, aby nebyly pouze pasivními konzumenty kultury, ale sami se zapojovaly a vedly děti k aktivní činnosti v kulturních a sportovních kroužcích, oddílech apod. Město má k dispozici různá zařízení, kde se lze hodnotně kulturně sportovně vyžít – KD Trisia, DDM, STaRS apod. Město bude tato zařízení zvelebovat, bude nadále přidělovat z rozpočtu granty, ale je skutečně zapotřebí aktivní zájem občanů. Nezávislí - Zbigniew Chodura Nedodali odpovědi. ODS – Radim Přeček Naším záměrem je podporovat zdravý životní styl podporou tělovýchovy a sportu, rozvíjet místní sportovní a kulturní aktivity, pečovat o údržbu a modernizaci městských sportovních zařízení, podpora mládežnickému sportu, organizací a zájmových sdružení např. i snížením nájmů v objektech města, formou grantů podporovat projekty zaměřené na volnočasové aktivity mládeže a národnostních menšin, vést jednání s Českými lesy a.s. o možnosti zlepšení podmínek odpočinku a relaxace občanů v lesoparku. Budeme usilovat o to, aby dětská hřiště nebyly pouze součástí restauračních zařízení a hospod atp. SNK ED (Třinecká volba 2006) – Igor Petrov V Třinci funguje velmi dobře grantový systém, kterým město podporuje kulturní a sportovní dění. Tento způsob je velmi kvalitní a není nutné na něm nic měnit. Mám také takový sen, a to najít v Třinci místo, kde by se lidé mohli scházet a najít tam pro své kulturní i sportovní vyžití téměř vše. Jde mi o prostor pro odpočinek (například v lesoparku) s možností vyžití v oblasti sportu, kultury či vzdělávání. Sdružení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec – Věra Palkovská Naším cílem je udržet grantovou podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a také zajistit její dostupnost všem věkovým kategoriím. Chceme rekonstruovat budovu knihovny i jejího okolí a v závislosti na tom rozšířit její aktivity. Chceme pokračovat v tradici rekonstrukce či vybudování alespoň jednoho hřiště ročně, máme záměr vybudovat letní kino a amfiteátr v areálu koupaliště a máme zájem na zkulturnění lesoparku pro všechny generace. ostatní témata ke komunálním volbám 2006 v Třinci »